Moduly - MRP Vizuálneho účtovného systému

Výroba a kalkulácie

Výroba a kalkulácie

Pre koho je program určený?  Objednať cez eshop   Demoverzia   Otázky & odpovede

Stručný popis možností programu

  • Aplikácia pracuje na báze výpočtu, ktorý na základe štruktúry výrobku (materiálová norma, kusovníky) a potrieb výroby (výrobné zákazky) určí spotrebu materiálu, pričom berie do úvahy informácie o stave zásob v programe MRP Sklad. Zadaním výkonovej normy (technologického postupu) vypočíta potrebu kapacít (minút) na jednotlivé pracoviská a umožní presné sledovanie výrobného procesu a pracovných výkonov zamestnancov. Na základe materiálovej aj výkonovej normy program umožňuje určiť predbežnú kalkuláciu ceny výrobku. Funkcia kalkulácie v zákazkách umožní presné vyčíslenie nákladov na výrobok. Sledovaním výroby po jednotlivých operáciách je možné zistiť stav rozpracovanosti výrobkov a zákaziek.
  • Funkcia zberu dát z procesu výroby pomocou čítačiek čiarového kódu: - automatizovaný zber dát v reálnom čase - v okamihu vykonania operácie, minimalizácia chýb a nepresností v dátach - presné sledovanie realizácie jednotlivých operácií technologických postupov - presné informácie o rozpracovanosti jednotlivých výrobných zákaziek - sledovanie odpracovaných výkonov zamestnancov a efektívnosti využitia pracovného času - výstupy pre odmeňovanie zamestnancov
  • Možnosť zadávať režijný materiál priamo do normy - tento materiál vstupuje do výrobku nepriamo, napr. rôzny pomocný materiál (mazivá, lepidlá, nite, rôzne prípravky, ...) - presnejšie určenie kalkulácie ceny výrobku Možnosť nadefinovať ďalších 5 individuálnych kalkulačných číselníkov, ktoré je možné využiť pri kalkulácii zákazky, či ponuky.
  • Viac informácií o tomto programe a odpovede na Vaše otázky Vám radi poskytneme na mailovej adrese kalkulacie@mrp.sk, alebo vyroba@mrp.sk.

Výroba a kalkulácie agendy

Výroba a kalkulácie obsahuje nasledujúce agendy:

Normy

Normy

Táto agenda slúži predovšetkým na prácu s materiálovými a výkonovými normamy výrobkov, definovanie položiek katalógu súčastí a variantov. Normy tvoria udajovú základňu pre ostatné agendy, kde sa vypočítavajú potreby výroby a prebieha sledovanie a výroby.

 

Výrobné zákazky

Modul Výrobné zákazky slúži na evidenciu a spracovanie výrobných zákaziek. Obsahuje: - sledovanie materiálového toku - sledovanie výkonov - výpočet kalkulácie zákazky - odvod výrobkov na sklad hotovej výroby a ukončenie zákazky - vyhodnocovanie zákaziek

Výrobné zákazky

 

Sledovanie výroby

Sledovanie výroby

Sledovaním výroby v programe sa myslí priraďovanie výkonov zamestnancov k jednotlivým operáciam technolog postupu, ktoré sú vypočítané v agendách výrobne zákazky, plán, kniha RV.

 

Ponuky

agenda Ponuky umožňuje zostavovať výrobné ponuky s využitím materiálovej a výkonovej normy na ponúkané položky: - kalkulácia nákladov stanovuje ceny výrobkov v ponuke - automatizovaná tvorba výrobnej zákazky z ponuky

Ponuky

 

Operatívne zákazky

Operatívne zákazky

obsahuju:- materiál a výkony je možné priraďovať k jednotlivým položkám zákazky, nielen k celej zákazke - samostatná kalkulácia jednotlivých položiek operatívnej zákazky a aj celej zákazky - doplnená možnosť plánovať materiál a výkony (bolo možné iba sledovať spotrebu materiálu a výkonov)

 

 

Číselníky

Číselník umožňuje vykonávať všetky operácie s tabuľkou typizovaných operácií. Typizované operácie sa používajú sa na vytáranie výkonovej normy.

Číselníky

 

Zakazkový plán

Zakazkový plán

V tejto agende sa vytvárajú plány z jednotlivých výrobných zákaziek. Pod plánom sa myslí zoskupenie zákaziek podľa určitého kritéria (napr. dodacia lehota, dátum vystavenia ...) za účelom zistenia spotreby materiálu a výkonov za celý plán, teda sa všetky zákazky v pláne spolu.

 

Materiálový a výrobný plán

Agenda združuje - kumuluje jednotlivé výrobné zákazky do spoločného plánu za účelom hromadného spracovania týchto zákaziek. Po pridaní zákaziek do plánu sa vypočítajú položky plánu ako suma všetkých položiek z výrobných zákaziek. V prípade hromadnej výroby je možné položky plánu kumulovať - rovnaké položky spočítať a vyrábať spolu bez rozdelenia na zákazky. Následne z položiek plánu sa vypočíta potreba materiálu, robia sa výdajky materiálu, vypočíta sa spotrebu výkonov a sledovuje sa výroba.

Materiálový a výrobný plán

 

Vyššie uvedené moduly obsahuje základná, teda najlacnejšia verzia programu Výroba a kalkulácie.

 

Okrem základnej verzie ponúkame aj Výrobu a kalkulácie rozšírenú o nasledujúce moduly:

Multiverzia

Multiverzia

Veľkú obľubu (a to nielen u účtovných firiem) si získali konfigurácie v multiverziách, ktoré umožňujú jednoduchým spôsobom evidovať a prehľadávať agendy niekoľko rokov dozadu (zjednodušenie ročných uzávierok) alebo vedenie účtovníctva viacerých firiem - teoreticky „9999“ firiem na jednom počítači.