MRP - Vizuálny účtovný systém

Moderný účtovno-informačný systém

Moduly - MRP Vizuálného účtovného systému

Ponúkame Vám moduly - účtovné programy, ktoré sú navzájom poprepájané a svojou funkcionalitou dokážu pomáhať drobným remeselníkom ako aj spoločnostiam s rozsiahlym skladovým hospodárstvom.

MRP Silver a Gold
MRP Silver a Gold
Účtovné komplety
MRP Jednoduché účtovníctvo
Jednoduché účtovníctvo
MRP Podvojné účtovníctvo
Podvojné účtovníctvo
MRP Daň z príjmu
Daň z príjmu fyzických a právnických osôb
MRP Daň z príjmu
Mzdy a Personalistika
MRP Fakturácia
Fakturácia
MRP Sklad
Sklad
MRP Reštaurácia
Reštaurácia
MRP Maloobchod
Maloobchod
MRP Výroba a kalkulácie
Výroba a kalkulácie
MRP Kniha jázd
Kniha jázd
MRP Daň z príjmu
Malá firma a drobný podnikateľ - programové vybavenie ZDARMA

MRP - Vizuálny účtovný systém

vizual0001.png
Jedná sa o moderný účtovno-informačný systém, v ktorom MRP v maximálnej možnej miere využila svoje skúsenosti z už veľmi úspešného MRP-Univerzálneho účtovného systému. Uvedením tohto účtovného systému na trh si MRP ešte viac upevnila svoje popredné miesto medzi účtovnými systémami. Od prvopočiatku bol určený náročným užívateľom pracujúcim výhradne pod najmodernejšími systémami Windows. Kúpou licencie si užívateľ nekupuje len pragmatického pomocníka na vedenie vnútropodnikových agiend, ale získava aj elegantný informačný systém. Ocenia ho nielen bežní spracovatelia účtovných agiend, ale aj ekonómovia a riaditelia firiem, pretože im (okrem iného) umožní spracovávať analýzy hospodárenia aj v grafickej podobe v animovanom 3D zobrazení (tieto analýzy sú súčasťou účtovníctva aj v tej nejzákladnejšej verzii), plánovať rozvoj firmy, výrobu alebo len vytvárať komfortné (užívateľsky modifikovateľné) tlačové výstupy. Celý systém je zostavený z jednotlivých modulov alebo modulových zoskupení - zákazník si tak kupuje len tie moduly, ktoré ku svojej práci momentálne nevyhnutne potrebuje.

Minimálna konfigurácia pre MRP - Vizuálny účtovný systém

Operačný systém

Windows 11
Windows 10
Windows 8
Windows 7
Windows Vista

Rozlíšenie

1024x768 a vyššie

Sieťové verzie

Vyžadujeme, aby jednotlivé počítače v sieti boli prepojené sieťovými LAN káblami. Sieťové licencie MRP-Vizuálneho účtovného systému síce nie sú obmedzené na konkrétny maximálny počet pracovných staníc, ale je nutné podotknúť, že pri vzrastajúcom počte pracovných staníc, môže dochádzať k nežiadúcemu spomaľovaniu práce či iných problémov na jednotlivých počítačoch. Tým užívateľom, ktorým záleží na zachovaní pružnosti práce na jednotlivých pracovných staniciach, doporučujeme používať účtovný systém MRP-K/S.
Copyright ©2023 MRP-Company. Všetky práva vyhradené.

Hľadanie