MRP - Vizuálny účtovný systém

Modulárny účtovný systém

Moduly- MRP Vizuálného účtovného systému

Ponúkame Vám moduly - účtovné programy, ktoré sú navzájom prepojené a svojou funkcionalitou dokážu pomáhať drobným remeselníkom ako aj spoločnostiam s rozsiahlym účtovníctvom, skladovým hospodárstvom, maloobchodným predajcom a reštauračným zariadeniam.

Verzie účtovných programov

Kliknutím na ikonu zobrazíte popis jednotlivých verzií.
vizualny_system_xxl.png

MRP - Vizuálny účtovný systém

Jedná sa o moderný účtovno-informačný systém, v ktorom MRP v maximálnej možnej miere využila svoje skúsenosti z už veľmi úspešného MRP-Univerzálneho účtovného systému. Uvedením tohto účtovného systému na trh si MRP ešte viac upevnila svoje popredné miesto medzi účtovnými systémami. Od prvopočiatku bol určený náročným užívateľom pracujúcim výhradne pod najmodernejšími systémami Windows. Kúpou licencie si užívateľ nekupuje len pragmatického pomocníka na vedenie vnútropodnikových agiend, ale získava aj elegantný informačný systém. Ocenia ho nielen bežní spracovatelia účtovných agiend, ale aj ekonómovia a riaditelia firiem, pretože im (okrem iného) umožní spracovávať analýzy hospodárenia aj v grafickej podobe v animovanom 3D zobrazení (tieto analýzy sú súčasťou účtovníctva aj v tej nejzákladnejšej verzii), plánovať rozvoj firmy, výrobu alebo len vytvárať komfortné (užívateľsky modifikovateľné) tlačové výstupy. Celý systém je zostavený z jednotlivých modulov alebo modulových zoskupení - zákazník si tak kupuje len tie moduly, ktoré ku svojej práci momentálne nevyhnutne potrebuje.

Minimálna konfigurácia

Operačný systém

Podporované operačné systémy:

Windows 11
Windows 10
Windows 8
Windows 7
Windows Vista

Minimálne rozlíšenie
Sieťové verzie