Moduly - MRP Vizuálneho účtovného systému

Daň z príjmu právnických a fyzických osôb

Editor daňových formulárov

Pomocník na prípravu a tlač formulárov:  Editor daňových formulárov      Editor daňových formulárov PLUS

Stručný prehľad možností programu

  • Pravidelne aktualizovaný doplnkový modul na prípravu a tlač formulárov Dane z príjmov FO a PO, Dane z motorových vozidiel a Poznámok k účtovnej závierke.
  • Doplnkové moduly Editor daňových formulárov a Editor daňových formulárov PLUS sa môžu používať len s prepojením na Jednoduché a Podvojné účtovníctvo z Vizuálneho účtovného systému.
    Upozornenie: Aj keď je program výborným pomocníkom, daňového poradcu nahradiť nedokáže...
  • Viac informácií o tomto programe a odpovede na vaše otázky Vám radi poskytneme na e-mailovej adrese mail@mrp.sk

Popis doplnkových modulov

Doplnkové moduly určené na editáciu daňových formulárov:

Daň z príjmu fyzických osôb

Editor daňových formulárov

Výborný pomocník pre prípravu a tlač formulárov pre daň z príjmu:

 

Editor daňových formulárov PLUS

Výborný pomocník pre prípravu a tlač formulárov pre daň z príjmu:

Naviac oproti Editoru daňových formulárov obsahuje:
- rozširujúci modul k formuláru Daň z motorových vozidiel pre viac ako 30 vozidiel

Daň z príjmu právnických osôb