Akcia upgrade zdarma

Užívatelia MRP programov môžu získať upgrade cez internet zadarmo:


  • Ak s objednávkou o upgrade zároveň zašlete aj záväznú objednávku od inej fyzickej alebo právnickej osoby (doteraz neregistrovaného užívateľa MRP) na nové licencie našich programov v hodnote presahujúcej 66,39 € (bez DPH), získate upgrade cez internet na 12 mesiacov na jeden Váš program (z Vizuálneho účtovného systému) ZDARMA po prevedení úhrady za tieto nové licencie. Táto akcia neplatí pre prípad upgrade, ktorý je uvedený v bodoch "4" a "5" v podmienkach získania upgrade a zároveň neplatí pre našich obchodných partnerov.
  • Ak s objednávkou na upgrade účtovného systému MRP - K/S zároveň zašlete aj záväznú objednávku od inej fyzickej alebo právnickej osoby (doteraz neregistrovaného užívateľa MRP) na novú licenciu MRP - K/S, získate upgrade cez internet na 12 mesiacov na MRP - K/S ZDARMA, po prevedení úhrady za tieto nové licencie.

Ceny ročného upgrade cez internet

Všetky ceny v tomto cenníku sú uvádzané bez DPH.
Na získanie upgrade programov je nám nutné oznámiť Vaše aktuálne pridelené licenčné (sériové) čísla programov, ktorých upgrade objednávate a tiež Vaše IČO a adresu (údaje firmy). Bez týchto formalít Vaša objednávka nebude vybavená so zľavou podľa bodov 1) až 5) uvedených nižšie!
Tvorba ceny upgrade sa odvíja od dátumu zakúpenia prvotnej licencie daného produktu, až následne od dátumu posledného upgrade. Termín na určenie ceny UPGRADE je definovaný dňom fakturácie.
 
Ceny upgrade cez internet účtovných programov okrem systému MRP-K/S, platných pre užívateľov, u ktorých nepresiahla doba od zaplatenia posledného upgrade 2 roky sú uvedené v tabuľke:

Cena účtovného programu do 36,00 € od 36,01 €
do 72,00 €
od 72,01 €
do 109 €
od 109,01 €
do 145,00€
od 145,01 €
do 182,00 €
od 182,01 €
do 248,00 €
od 248,01 €
do 331,00 €
od 331,01 €
a vyššie
 
Ročné predplatné 14,98 € 18,98 € 23,98 € 26,98 € 34,98 € 39,18 € 49,98 € 74,98 €

Podmienky získania upgrade

  1. Ak máte záujem program inštalovať na viacerých počítačoch (neprepojených v počítačovej sieti t. j. MULTILICENCIU nie MULTIVERZIU), ale iba v rámci jednej firmy (s jedným IČO), zaplatíte za každú ďalšiu inštaláciu len 45% z aktuálnej ceny (jediná možná zľava a neplatí pre základnú verziu, prípadne pre verzie neaktualizované v čase objednávky licencií k pridelenému IČO). Na akciové komplety MRP SILVER a MRP GOLD poskytujeme až 20% zľavu z aktuálnej ceny kompletu, nakoľko sa jedná už o zľavnený produkt.

  2. V prípade, že si v deň kúpy nového účtovného programu objednáte aj ročný upgrade cez Internet (jedna objednávka), získate počas prvého roku používania všetky jeho upgrade len za 13,19 €.

  3. Pri prechode z Vizuálneho Podvojného/Jednoduchého účtovníctva na MRP-K/S, bude cena MRP-K/S ponížená o 50% z ceny účtovného systému, z ktorého prechádzate, v prípade, že doba od zakúpenia programu, alebo od posledného upgrade nepresiahla 2 roky.

  4. Predplatné upgrade cez internet na účtovný systém MRP-K/S je 15% z implicitne definovanej ceny programu (cena programu = cena základného programu + cena za počet zakúpených licencií). Implicitne definovaná cena, je pôvodná platná cena mimo akcií.

  5. Cena ročného predplatného upgrade cez internet pre užívateľov, u ktorých presiahla doba od posledného upgrade 2 roky (počíta sa od dátumu poslednej úhrady), je 40% z implicitne definovanej ceny programu + cena z tabuľky. Implicitne definovaná cena, je pôvodná platná cena mimo akcií.

Prevod licenčných práv MRP® softvéru nie je povolený. Taktiež nie je povolené ani zapožičanie softvéru rôznym subjektom (fyzickým alebo právnickým)!!! Toto ustanovenie platí aj pri zrušení, resp. predaji firmy užívateľa MRP® licencie.
Užívatelia, ktorí preukázateľne poskytnú svoju (firemnú) licenciu inej fyzickej alebo právnickej osobe v rozpore s licenčnými podmienkami, poskytovateľ autorských práv MRP-Company, spol. s r.o. neposkytne upgrade jeho užívateľských licencií za zvýhodnené ceny.

Po úhrade ročného predplatného a spracovaní Vašej úhrady získate prístupové heslo, na základe ktorého si môžete sťahovať upgrade programov z našich stránok www.mrp.sk v sekcii Sťahovanie-->Upgrade

Každý užívateľ, ktorý má záujem o službu upgrade cez internet, musí zadať do svojej objednávky platnú e-mailovú adresu, v prípade zmeny Vás prosíme o jej oznámenie.


Od roku 2011 sme zaviedli automatizovaný systém generovania predfaktúr na pokračovanie služby “Upgrade cez internet”. Ak automatizovaný systém zistí, že platnosť Vašej služby Vám v najbližšom období vyprší a následne Vám bude automaticky zaslaná predfaktúra na nasledujúce obdobie. Aby ste mohli uvedenú službu efektívne využívať k Vašej spokojnosti, prosíme Vás, aby ste nám oznámili každú zmenu e-mailu Vašej firmy alebo spoločnosti.
MRP - Company s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu cien programového vybavenia.
Copyright ©2022 MRP-Company. Všetky práva vyhradené.

Hľadanie