AKCIA UPGRADE ZADARMO

Užívatelia MRP programov môžu získať upgrade cez internet zadarmo:


 • Ak s objednávkou o upgrade zároveň zašlete aj záväznú objednávku od inej fyzickej alebo právnickej osoby (doteraz neregistrovaného užívateľa MRP) na nové licencie našich programov v hodnote presahujúcej 69,17 € (bez DPH), získate upgrade cez internet na 12 mesiacov na jeden Váš program (z Vizuálneho účtovného systému) ZADARMO po prevedení úhrady za tieto nové licencie. Táto akcia neplatí pre prípad upgrade, ktorý je uvedený v bodoch "4" a "5" v podmienkach získania upgrade a zároveň neplatí pre našich obchodných partnerov.
 • Ak s objednávkou na upgrade účtovného systému MRP - K/S zároveň zašlete aj záväznú objednávku od inej fyzickej alebo právnickej osoby (doteraz neregistrovaného užívateľa MRP) na novú licenciu MRP - K/S, získate upgrade cez internet na 12 mesiacov na MRP - K/S ZADARMO, po prevedení úhrady za tieto nové licencie.

Podmienky získania upgrade

Predplatné aktualizácií cez internet (celým názvom Ročné predplatné aktualizácií cez internet) prináša možnosť za výhodné ceny sťahovať po celú dobu predplatného nové verzie programov. Nové verzie účtovných programov vydávame aspoň štyrikrát do roka - reagujú na časté legislatívne zmeny a taktiež sú doplnené o ďalšie funkcie rozširujúce možnosti programu a zvyšujúce komfort obsluhy. Preto odporúčame, aby ste pravidelne využívali predplatné aktualizácie. Ceny predplatného sú stanovené tak, aby čo najviac zvýhodnili užívateľov, ktorí každoročne objednávajú ročné predplatné aktualizácie cez internet.

 1. Inštalácia softvérového produktu (1 licenčného čísla) na viacerých PC je v rozpore s licenčnými podmienkami MRP ! Ak máte záujem inštalovať MULTIVERZIU programu na viacerých počítačoch (neprepojených v počítačovej sieti t. j. MULTILICENCIU nie MULTIVERZIU), ale iba v rámci jednej firmy (s jedným IČO), ponúkame na každú ďalšiu inštaláciu programu zhodnú s pôvodnou licenciou55% zľavu z aktuálnej ceny programu (neplatí pre akciové komplety MRP - SILVER a MRP - GOLD).
  Na každú ďalšiu inštaláciu programu zhodnú s pôvodnou licenciou v ZÁKLADNEJ VERZII v rámci jednej firmy (s jedným IČO), ponúkame až 25% zľavu z aktuálnej ceny programu (neplatí pre akciové komplety MRP - SILVER a MRP - GOLD).
  Na každú ďalšiu inštaláciu akciových kompletov MRP SILVER a MRP GOLD v rámci jednej firmy (s jedným IČO), ponúkame až 20% zľavu z aktuálnej ceny kompletu, nakoľko sa jedná už o zľavnený produkt.
  Zľavy neplatia pre verzie neaktualizované v čase objednávky licencií k pridelenému IČO.

 2. V prípade, že si v deň kúpy nového účtovného programu objednáte aj ročný upgrade cez Internet (jedna objednávka), získate počas prvého roku používania všetky jeho upgrade len za 14,16 €.

 3. Pri prechode z Vizuálneho Podvojného/Jednoduchého účtovníctva na MRP-K/S, bude cena MRP-K/S ponížená o 50% z ceny účtovného systému, z ktorého prechádzate, v prípade, že doba od zakúpenia programu, alebo od posledného upgrade nepresiahla 2 roky.

 4. Predplatné upgrade cez internet na účtovný systém MRP-K/S je 19% z výslednej ceny programu. (Výsledná (sumárna) cena programu = cena základného programu + cena za počet zakúpených licencií bez zliav a akcií). Ceny aktualizácií doplnkových modulov nie sú súčasťou cien bežných aktualizácií (ročného predplatného) a poplatky za tieto aktualizácie sú fakturované zvlášť.

 5. Cena ročných aktualizácií cez internet pre užívateľov MRP Vizuálnych účtovných programov, u ktorých presiahla doba od posledného upgrade 2 roky (počíta sa od dátumu poslednej úhrady), je 40% z výslednej ceny programu + cena z tabuľky. Výsledná (sumárna) cena je tvorená súčtom aktuálnej základnej ceny účtovného programu bez zliav a akcií + cena za jednotlivé doplnkové moduly.

 6. Ceny upgrade cez internet MRP Vizuálnych účtovných programov, platných pre užívateľov, u ktorých nepresiahla doba od zaplatenia posledného upgrade 2 roky sú uvedené v cenníku

 7. Na získanie upgrade programov je nám nutné oznámiť Vaše aktuálne pridelené licenčné (sériové) čísla programov, ktorých upgrade objednávate a tiež Vaše IČO, IČ DPH a adresu (údaje firmy). Bez týchto formalít Vaša objednávka nebude vybavená so zľavou podľa bodov 1) až 6) !

Prevod licenčných práv MRP® softvéru nie je povolený. Taktiež nie je povolené ani zapožičanie softvéru rôznym subjektom (fyzickým alebo právnickým)!!! Toto ustanovenie platí aj pri zrušení, resp. predaji firmy užívateľa MRP® licencie.
Užívatelia, ktorí preukázateľne poskytnú svoju (firemnú) licenciu inej fyzickej alebo právnickej osobe v rozpore s licenčnými podmienkami, poskytovateľ autorských práv MRP-Company, spol. s r.o. neposkytne upgrade jeho užívateľských licencií za zvýhodnené ceny.

Po úhrade ročného predplatného a spracovaní Vašej úhrady získate užívateľské ID a heslo, na základe ktorého si môžete sťahovať aktualizácie programov priamo v programe prostredníctvom aktualizačného manažéra alebo z našej internetovej stránky www.mrp.sk/stahovanie

Každý užívateľ, ktorý má záujem o službu upgrade cez internet, musí zadať do svojej objednávky platnú e-mailovú adresu, v prípade zmeny Vás prosíme o jej oznámenie.


Od roku 2011 sme zaviedli automatizovaný systém generovania predfaktúr na pokračovanie služby “Upgrade cez internet”. Ak automatizovaný systém zistí, že platnosť Vašej služby Vám v najbližšom období vyprší a následne Vám bude automaticky zaslaná predfaktúra na nasledujúce obdobie. Aby ste mohli uvedenú službu efektívne využívať k Vašej spokojnosti, prosíme Vás, aby ste nám oznámili každú zmenu e-mailu Vašej firmy alebo spoločnosti.
MRP - Company s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu cien programového vybavenia.