Moduly - MRP Vizuálneho účtovného systému

MRP Reštaurácia

Reštaurácia

Softvérový produkt, vhodný pre rôzne typy reštauračných zariadení, bary, jedálne aj pre zariadenia poskytujúce donáškovú službu.


Hlavné výhody:  Objednať cez eshop   Demoverzia   Otázky & odpovede

Stručný prehľad možností programu

  • S fiškálnymi modulmi slúži ako elektronická registračná pokladňa.
  • Doporučované prepojenie s MRP elektronickou registračnou pokladnicou - CRLX, ktorá spolu s programom reštaurácia vytvára komplexné reštauračné riešenie.
  • Dotykové ovládanie - prepracované užívateľské rozhranie vhodné aj pre prácu s dotykovým displejom. Odporúčané rozlíšenie displeja je 1024x768 (1366x768).
  • Reštaurácia spolupracuje s fiškálnymi tlačiarňami a aj s certifikovanými registračnými pokladňami (ktoré spĺňajú požiadavky zákona 289/2008) MRP certifikovaná registračná pokladnica - CRLX, Bowa-Pegas 06 (www.bowa.sk), Axis-BlackCat (www.axis-distribution.sk), Varos FT 4000, Upos FP-T88US, Euro-50T/TE Mini/Medi, Euro-50TE Cash/Smart (umožňujú len úhradu faktúr !), Euro-150TE Flexy/Flexy Plus , Elcom-efox/mini efox, Euro-100TF, Euro-200TEF/TXF, Euro-2100TEF, Euro-2000TF/TEF, Euro-500TF/TEF/TXF a Elcom-500FPF, ktoré nahrádzajú fiškálny modul a tlačiareň paragónov.
  • podpora objednávkového systému Camarero.
  • Program Reštaurácia je prepojený so skladovým hospodárstvom systémom OFF LINE. Zo skladu dokáže importovať údaje jednotlivých skladových kariet, načítať a aktualizovať predajné ceny v jedálnom lístku, v sklade na základe sumarizácie predaja vytvorí výdajku.
  • Program Reštaurácia obsahuje v každej inštalácii vzorové údaje, ktoré je možné načítať cez menu Firma -> Údržba údajov -> DEMO údaje.
  • Pod operačnými systémami Windows pracuje aj s dodávanými doplnkami od firmy MRP®: čítačka čiarových kódov, zásuvka na peniaze.
  • Výstupné zostavy sa dajú jednoduchým spôsobom upravovať.
  • Viac informácií o tomto programe a odpovede na vaše otázky Vám radi poskytneme na e-mailovej adrese restauracia@mrp.sk

Reštaurácia agendy

Základná verzia Reštaurácie obsahuje nasledujúce agendy:

Pokladňa

Pokladňa

- umožňuje tlač paragónov, uzávierok - platba platobnou kartou - platba šekom - možnosť pripojiť zákaznícky displej a zásuvku na peniaze - v sieťovej verzii programu nie je obmedzený počet pokladní

 

Objednávky

- podpora objednávkových systémov Papaya a Camarero - grafické zobrazenie stolov - sledovanie otvorených účtov - tlač objednávok jedál pre kuchyňu, bar

Objednávky

 

Akcie

Akcie

- príprava akcií ako svadby, stužkové, ... - vytvorenie cenovej ponuky pre zákazníka - výpočet nákladov a zisku - vytvorenie výdajky potrebných surovín - normovanie

 

Ponuka

- jednoduchá príprava a tlač jedálnych lístkov (aj s obrázkami jedál) - denné, týždenné jedálne lístky

Ponuka

 

Zákazníci

Zákazníci

- nastavenie predajných cien jednotlivým zákazníkom - tlač zákazníckych kariet - sledovanie návštevnosti, tržieb - vernostný systém

 

 

Receptúry, kalkulácia cien

- na základe zadaných receptúr jedál a cien jednotlivých surovín vám program vypočíta náklady na každú porciu a tým vám pomôže určiť predajné ceny jedál - odpisovanie surovín zo skladu na základe receptúr jedál a nápojov

Receptúry, kalkulácia cien

 

Zákazníci

Štatistika

Prehľadné výstupy ako napríklad: - počet objednávok a čiastky rozdelené podľa jednotlivých zamestnancov - prehľad tržieb za konkrétne časové obdobie - prehľad počtu objednávok pre každý stôl v čase atď... Všetky výstupné zostavy je možné jednoduchým spôsobom editovať (vloženie vlastného loga, pečiatky atď...)

Vyššie uvedené moduly obsahuje základná, teda najlacnejšia verzia programu Reštaurácia.

 

Okrem základnej verzie ponúkame aj Reštauráciu rozšírenú o nasledujúce moduly:

 

Sieťová verzia

Umožňuje prístup viacerých užívateľov sieťovo prepojených počítačov do programu.

Rozšírenie o sieť je cenovo výhodné, pretože sa neplatí za každú stanicu v sieti.

Copyright ©2019 MRP-Company. Všetky práva vyhradené.

Hľadanie