Profil spoločnosti

Úspešná softvérová spoločnosť MRP vo svojom portfóliu produktov disponuje kvalitným účtovným softvérom a certifikovanou online registračnou pokladňou MRP eKASA 8000. Robusný ERP systém MRP K/S naša vlajková loď dokáže naplniť očakávania aj toho najnáročnejšieho užívateľa, ktorý má všetky agendy na jednom mieste pod jedným prihlasovacím účtom. Zákazník, ktorý plánuje využívať systém modulov ako napríklad: Maloobchod, Fakturáciu, Jednoduché alebo Podvojné účtovníctvo určite ocení funkcionalitu MRP - Vizuálneho účtovného systému. Naša firma je dodávateľom hotových softvérových riešení, neposkytujeme individuálne úpravy softvéru podľa požiadaviek zákazníka.

Dňa 11.04.2022 sme po splnení prísnych kritérií, ktorými sú plnenia našich povinností voči finančnej správe podľa zákona alebo podľa osobitných predpisov, a na základe našich ekonomických ukazovateľov získali index daňovej spoľahlivosti pre vysoko spoľahlivé daňové subjekty.

História a súčasnosť

Vznik softvérových produktov vedených pod značkou MRP® datujeme rokom 1990. Od samotného počiatku sme sa začali venovať vývoju účtovno-informačných systémov. V roku 1993, po vzniku samostatnej Slovenskej republiky, sme založili firmu MRP-Company, s.r.o., s centrálnym pracoviskom v Brezne, ktorej hlavným poslaním je prevádzať vývoj a veľkodistribúciu ekonomicko-účtovných agiend po celom území Slovenska. Nakoľko záujem o naše produkty začal rapídne narastať – evidujeme cez 100 000 legálnych užívateľov nášho značkového MRP® účtovného softvéru, zriadili sme postupne pre zvýšenie komfortu našich zákazníkov pobočkové pracoviská v Bratislave, Košiciach, Žliline a Nitre. Veľmi dobrú spoluprácu máme i s našou partnerskou firmou MRP-Informatics, s.r.o. v Zlíne, Slušoviciach a v Prahe, ktorá sa stará o vývoj a veľkodistribúciu MRP® účtovného softvéru v celej Českej republike. Na vývoji a distribúcii nášho účtovného softvéru sa podieľa cez 50 kmeňových zamestnancov. Pri vývoji našich produktov spolupracujeme aj so špičkovými odborníkmi z iných pracovísk, s daňovými poradcami a profesionálnymi účtovnými firmami.
Na distribúcii našich produktov sa taktiež podieľajú desiatky dílerov po celom Slovensku.
Copyright ©2023 MRP-Company. Všetky práva vyhradené.

Hľadanie