Profil spoločnosti

Úspešná softvérová spoločnosť MRP vo svojom portfóliu produktov disponuje kvalitným účtovným softvérom a certifikovanou online registračnou pokladňou MRP eKASA 8000. Robusný ERP systém MRP K/S naša vlajková loď dokáže naplniť očakávania aj toho najnáročnejšieho užívateľa, ktorý má všetky agendy na jednom mieste pod jedným prihlasovacím účtom. Zákazník, ktorý plánuje využívať systém modulov ako napríklad: Maloobchod, Fakturáciu, Jednoduché alebo Podvojné účtovníctvo určite ocení funkcionalitu MRP - Vizuálneho účtovného systému.

Dňa 11.04.2022 sme po splnení prísnych kritérií, ktorými sú plnenia našich povinností voči finančnej správe podľa zákona alebo podľa osobitných predpisov, a na základe našich ekonomických ukazovateľov získali index daňovej spoľahlivosti pre vysoko spoľahlivé daňové subjekty.

História a súčasnosť

Vznik softvérových produktov vedených pod značkou MRP® datujeme rokom 1990. Od samotného počiatku sme sa začali venovať vývoju účtovno-informačných systémov. V roku 1993, po vzniku samostatnej Slovenskej republiky, sme založili firmu MRP-Company, s.r.o., s centrálnym pracoviskom v Brezne, ktorej hlavným poslaním je prevádzať vývoj a veľkodistribúciu ekonomicko-účtovných agiend po celom území Slovenska. Nakoľko záujem o naše produkty začal rapídne narastať – evidujeme cez 100 000 legálnych užívateľov nášho značkového MRP® účtovného softvéru, zriadili sme postupne pre zvýšenie komfortu našich zákazníkov pobočkové pracoviská v Bratislave, Košiciach, Žliline a Nitre. Veľmi dobrú spoluprácu máme i s našou partnerskou firmou MRP-Informatics, s.r.o. v Zlíne, Slušoviciach a v Prahe, ktorá sa stará o vývoj a veľkodistribúciu MRP® účtovného softvéru v celej Českej republike. Na vývoji a distribúcii nášho účtovného softvéru sa podieľa cez 50 kmeňových zamestnancov. Pri vývoji našich produktov spolupracujeme aj so špičkovými odborníkmi z iných pracovísk, s daňovými poradcami a profesionálnymi účtovnými firmami.
Na distribúcii našich produktov sa taktiež podieľajú desiatky dílerov po celom Slovensku.