MRP - Doplnkové služby

Všetky ceny v tomto cenníku sú uvádzané bez DPH.
Registrovaným užívateľom našich programov ponúkame nasledujúce služby:

SERVISNÁ, KONZULTAČNÁ A PORADENSKÁ ČINNOSŤ

Individuálna servisná (inštalácie, nastavenie a pod.), konzultačná a poradenská činnosť (s individuálnym prístupom v našich školiacich strediskách v Brezne, Bratislave, Žiline, Nitre a Košiciach) v dohodnutom termíne v cene 29,13 €/hod.

Individuálny servisný zásah programátora (napr. oprava údajov) u zákazníka v cene 99,16 €/hod. + doprava. Do času stráveného u zákazníka bude zahrnutý aj čas cesty k zákazníkovi.

Individuálny servisný zásah technika (napr. inštalácia) u zákazníka v cene 66,39 €/hod. + doprava. Do času stráveného u zákazníka bude zahrnutý aj čas cesty k zákazníkovi.

Individuálne úpravy výstupných zostáv podľa požiadaviek zákazníka 24,13 €/hod.

Technická podpora cez vzdialené pripojenie (každá začatá hodina pripojenia) 24,13 €/hod.

Školenie, konzultácie cez vzdialené pripojenie (každá začatá hodina pripojenia) 24,13 €/hod.

Uvedené ceny platia pre užívateľov, ktorí majú predplatené aktualizácie cez internet.

PROGRAMÁTORSKÉ PRÁCE

Individuálne programátorské práce a práce na užívateľských dátach, analýza dát (vyhľadanie nezrovnalostí v užívateľských dátach) v cene 40,34 €/hod. v niektorej z pobočiek MRP alebo cez vzdialené pripojenie.

E-MAIL

Bezplatná odborná poradenská a konzultačná služba poskytovaná cez internet na e-mailových adresách mail@mrp.sk, bratislava@mrp.sk, zilina@mrp.sk, kosice@mrp.sk a nitra@mrp.sk podľa podmienok v prvom bode.

MRP-NOVINY

Všetkým užívateľom našich programov a záujemcom o novinky v našich produktoch oznamujeme, že prostredníctvom internetu rozposielame do vašich e-mailových schránok MRP – Noviny. Preto vás v prípade vášho záujmu prosíme o zaslanie vašej e-mailovej adresy, licenčného (sériového) čísla programu a údajov firmy. Môžete na to využiť formulár na str. 15, resp. zaslať krátku e-mailovú správu s vašou emailovou adresou, údajmi o vašej firme a vašim licenčným číslom na adresu mail@mrp.sk. Ak zmeníte e-mailovú adresu a máte záujem o informácie o MRP® programoch, oznámte nám túto zmenu. Táto naša služba sa osvedčila ako podstatne pružnejšia v porovnaní s informovaním vás prostredníctvom klasickej pošty. Poskytnutím e-mailovej adresy užívateľ ľubovoľného produktu MRP®, s ú h l a s í so zasielaním elektronickej pošty (informácie o nových verziách, ...) od firmy MRP-Company spol. s r.o.. V prípade, že si neželáte dostávať MRP-Noviny od našej firmy, preukázateľne zašlite informáciu "NESÚHLASU zasielania MRP-novín" na e-mailovú adresu nevyziadanaposta@mrp.sk s predmetom "nevyžiadaná pošta". Informácia nesúhlasu musí obsahovať názov a sídlo firmy, IČO a e-mailovú adresu.
Copyright ©2021 MRP-Company. Všetky práva vyhradené.

Hľadanie