Moduly - MRP Vizuálneho účtovného systému

Malá firma a drobný podnikateľ

Malá firma a drobný podnikateľ

Programové vybavenie ZADARMO

Ste drobný podnikateľ alebo malá firma a je Vám ľúto míňať peniaze na účtovné programy? Potom ste na správnej adrese. Od nás môžete získať ZADARMO to najdôležitejšie programové vybavenie, ktoré potrebujú bežné podnikateľské subjekty a to:

 

Aby ste nemuseli zdĺhavo vyberať, pripravili sme pre Vás dva programové balíky, kde sú už jednotlivé moduly vzájomne previazané tak, aby Vám umožnili ich obsluhu v čo najväčšom komforte.

Drobný podnikateľ

Programový komplet z MRP - Vizuálneho účtovného systému obsahujúci moduly a podmoduly:

 • Jednoduché účtovníctvo

  s podmodulmi: Peňažný denník, Evidencia a priznanie DPH, Evidencia majetku, Objednávky, Pohľadávky a záväzky, Kniha bankových výpisov s náväznosťou na internetbanking, Kniha jázd, Ročné výkazy, Manažérske grafické analýzy, Editor výstupných formulárov, ...
 • Fakturácia

  s podmodulmi: Adresár dodávateľov/odberateľov, Kniha objednávok, Kniha príkazov k úhrade v náväznosti na internetbanking, Zákazky, Pokladničná kniha
 • Sklad

  s možnosťou zaúčtovania skladových položiek ako metódou A, tak aj B. Oceňovanie skladových zásob je možné váženým priemerom alebo metódou FIFO. Podporuje tvorbu hlásenia INTRASTAT.
 • Mzdy a personalistika

  s komplexnými výstupnými zostavami pre neobmezený počet pracovníkov.

Jednorázový nárok na programový balík “Drobný podnikateľ” majú len tie firmy a podnikatelia, ktorí nie sú zaregistrovaní v našej spoločnosti. Podnikateľský subjekt s prideleným IČO môže získať len jeden z uvedených balíkov.

Cena celého kompletu “Drobný podnikateľ” je 0,- Eur, teda celkom ZADARMO

Objednať ZADARMO

Malá firma

Programový komplet z MRP - Vizuálneho účtovného systému obsahujúci moduly a podmoduly:

 • Podvojné účtovníctvo

  s podmodulmi: Účtovný denník, Evidencia a priznanie DPH, Evidencia majetku, Objednávky, Pohľadávky a záväzky, Kniha bankových výpisov s náväznosťou na internetbanking, Kniha jázd, Ročné výkazy, Manažérske grafické analýzy, Editor výstupných formulárov, ...
 • Fakturácia

  s podmodulmi: Adresár dodávateľov/odberateľov, Kniha objednávok, Kniha príkazov k úhrade v náväznosti na internetbanking, Zákazky, Pokladničná kniha
 • Sklad

  s možnosťou zaúčtovania skladových položiek ako metódou A, tak aj B. Oceňovanie skladových zásob je možné váženým priemerom alebo metódou FIFO. Podporuje tvorbu hlásenia INTRASTAT.
 • Mzdy a personalistika

  s komplexnými výstupnými zostavami pre neobmezený počet pracovníkov.

Jednorázový nárok na programový balík “Malá firma” majú len tie firmy a podnikatelia, ktorí nie sú zaregistrovaní v našej spoločnosti. Podnikateľský subjekt s prideleným IČO môže získať len jeden z uvedených balíkov.

Cena celého kompletu “Malá firma” je 0,- Eur, teda celkom ZADARMO

Objednať ZADARMO

Doplňujúce informácie

 • V prípade Vášho záujmu o programový balík “Drobný podnikateľ” alebo “Malá firma” Vám MRP na základe Vašej objednávky vystaví riadnu licenciu na ich používanie. Na jednu osobu (fyzicku alebo právnickú) s jedným IČO môžete získať len jeden z týchto programových balíkov. Aj keď sú programové balíky ponúkané celkom ZADARMO, nie sú voľne šíriteľné. Užívateľská príručka (manuál) v elektronickej forme je súčasťou každého balíka.
 • Oproti plateným verziám majú však programové balíky “Drobný podnikateľ” alebo “Malá firma” tieto základné obmedzenia v počtoch zápisov:
  - Účtovný denník:550
  - Peňažný denník:550
  - Adresy:550
  - Pokladničné doklady:200
  - Faktúry vystavené a prijaté:100
  - Objednávky vydané a prijaté:100
  - Majetok a drobný majetok:100
  - Kniha jázd:100 jázd
  - Skladové karty:200
  - Skladové pohyby:550
  - Počet vystavených miezd:20
 • Ďalej tieto produkty nepodporujú automatizované funkcie ročných prevodov v denníku, v sklade a knihe jázd.
 • Viac informácií o tomto programe a odpovede na vaše otázky Vám radi poskytneme na e-mailovej adrese mail@mrp.sk
Pre poskytnutie balíkov MRP “Malá firma” a “Drobný podnikateľ” si firma vyhradzuje právo neposkytnúť licenciu na používanie vyššie uvedeného software.
Copyright ©2023 MRP-Company. Všetky práva vyhradené.

Hľadanie