Moduly - MRP Vizuálneho účtovného systému

MRP-Silver a MRP-Gold

MRP-Silver a MRP-Gold

Účtovné komplety

Dva komplety novodobých účtovných programov za neuveriteľné ceny, ktoré nadchnú drvivú väčšinu podnikateľov a firiem.


Hlavné výhody:  Objednať od 399,- €  Demoverzia   Otázky & odpovede

Stručný prehľad možností programu

  • Obsahujú navzájom previazané účtovné programy z MRP-Vizuálneho účtovného systému. Sú určené ako pre drobných remeselníkov, tak aj pre väčšinu spoločností s rozsiahlym skladovým hospodárstvom, ktoré zamestnávajú veľké množstvo zamestnancov. Daňoví poradcovia a profesionálne účtovné firmy ocenia hlavne to, že môžu viesť účtovníctvo alebo daňovú evidenciu pre prakticky neobmedzený počet subjektov (jedná sa o multiverzie programov). Umožňujú jednoduchým spôsobom robiť ročné uzávierky alebo na prelome roka voľne prechádzať medzi jednotlivými účtovnými obdobiami. V rámci maximálnej automatizácie práce, ktorú celý balík účtovných programov ponúka, oceníte aj napr. implementovanú podporu Internetového bankovníctva. Súčasťou dodávky programového vybavenia sú aj stovky preddefinovaných výstupných formulárov. V prípade, že by ste si aj tak potrebovali tieto formuláre nejako upraviť alebo si vytvoriť svoje vlastné, môžete to jednoducho urobiť pomocou implementovaného editoru formulárov. Vybrané formuláre môžete potom odoslať štátnej správe priamo z Vášho počítača. Konatelia a ekonómovia firiem ocenia pri svojom strategickom plánovaní aj výstupy z modulu Manažérskych grafických analýz, ktoré dokážu spracovávať účtovné dáta aj niekoľko rokov spätne.
  • Cena upgrade cez internet (12 mesiacov) je pri zakúpení balíka MRP-Gold alebo MRP-Silver len 13,19 € bez DPH.
  • Samozrejmosťou je, tak ako u ostatných našich programoch, že k vyššie uvedeným programovým kompletom poskytujeme Hot-Line poradenstvo ZADARMO.
  • MRP GOLD obsahuje naviac oproti MRP SILVER možnosť evidovať aj vypočítať EXEKÚCIE.
  • Viac informácií o tomto programe a odpovede na vaše otázky Vám radi poskytneme na e-mailovej adrese mail@mrp.sk

MRP SILVER a MRP GOLD

Súčasťou dodávky sú tieto programové moduly:

Jednoduché a Podvojné účtovníctvo

Jednoduché a Podvojné účtovníctvo

s agendami: Pokladničný denník, Účtovný denník, Evidencia a priznanie DPH, Evidencia majetku, Objednávky, Pohľadávky a záväzky, Kniha bankových výpisov s náväznosťou na internetbanking, Kniha jázd, Ročné výkazy, Manažérske grafické analýzy, Editor výstupných formulárov, ...

Kompletný popis modulov nájdete tu - Jednoduché účtovníctvo a Podvojné účtovníctvo

 

Fakturácia

umožňuje vystavovanie odberateľských a dodávateľských faktúr, storno faktúr, penalizačných faktúr, predfaktúr a objednávok.

Obsahuje podmoduly: Adresár dodávateľov/odberateľov, Kniha objednávok, Kniha príkazov k úhrade v náväznosti na internetbanking, Zákazky, Pokladničná kniha.

Kompletný popis modulu nájdete tu - Fakturácia

Fakturácia

 

Sklad

Sklad

s možnosťou zaúčtovania skladových položiek ako metódou A, tak aj B. Oceňovanie skladových zásob je možné váženým priemerom alebo metódou FIFO. Podporuje tvorbu hlásenia INTRASTAT.

Kompletný popis modulu nájdete tu - Sklad

 

Mzdy a personalistika

softvérový produkt na prehľadné vedenie evidencie neobmedzeného počtu zamestnancov, ich dochádzky, výpočet miezd, daní, tlačové zostavy. MRP GOLD obsahuje naviac oproti MRP SILVER možnosť evidovať aj vypočítať EXEKÚCIE.Kompletný popis modulu nájdete tu - Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika

 

Daň z príjmov fyzických a právnických osôb

Daň z príjmov fyzických a právnických osôb

výborný pomocník pre prípravu a tlač formulárov pre daň z príjmu fyzických a právnických osôb.
Obsahuje:
- Daňové priznanie fyzických/právnických osôb
- Poznámky k účtovnej závierke
- Daň z motorových vozidiel

Kompletný popis modulu nájdete tu - Daň z príjmu

 

Copyright ©2022 MRP-Company. Všetky práva vyhradené.

Hľadanie