Moduly - MRP Vizuálneho účtovného systému

MRP-Silver a MRP-Gold

MRP-Silver a MRP-Gold

Účtovné komplety

Dva komplety novodobých účtovných programov za neuveriteľné ceny, ktoré nadchnú drvivú väčšinu podnikateľov a firiem.


Hlavné výhody:  Objednať od 399,- €  Demoverzia   Otázky & odpovede

Stručný prehľad možností programu

  • Obsahujú navzájom previazané účtovné programy z MRP-Vizuálneho účtovného systému. Sú určené ako pre drobných remeselníkov, tak aj pre väčšinu spoločností s rozsiahlym skladovým hospodárstvom, ktoré zamestnávajú veľké množstvo zamestnancov. Daňoví poradcovia a profesionálne účtovné firmy ocenia hlavne to, že môžu viesť účtovníctvo alebo daňovú evidenciu pre prakticky neobmedzený počet subjektov (jedná sa o multiverzie programov). Umožňujú jednoduchým spôsobom robiť ročné uzávierky alebo na prelome roka voľne prechádzať medzi jednotlivými účtovnými obdobiami. V rámci maximálnej automatizácie práce, ktorú celý balík účtovných programov ponúka, oceníte aj napr. implementovanú podporu Internetového bankovníctva. Súčasťou dodávky programového vybavenia sú aj stovky preddefinovaných výstupných formulárov. V prípade, že by ste si aj tak potrebovali tieto formuláre nejako upraviť alebo si vytvoriť svoje vlastné, môžete to jednoducho urobiť pomocou implementovaného editoru formulárov. Vybrané formuláre môžete potom odoslať štátnej správe priamo z Vášho počítača. Konatelia a ekonómovia firiem ocenia pri svojom strategickom plánovaní aj výstupy z modulu Manažérskych grafických analýz, ktoré dokážu spracovávať účtovné dáta aj niekoľko rokov spätne.
  • Cena upgrade cez internet (12 mesiacov) je pri zakúpení balíka MRP-Gold alebo MRP-Silver len 13,19 € bez DPH.
  • Samozrejmosťou je, tak ako u ostatných našich programoch, že k vyššie uvedeným programovým kompletom poskytujeme Hot-Line poradenstvo ZADARMO.
  • Viac informácií o tomto programe a odpovede na vaše otázky Vám radi poskytneme na e-mailovej adrese mail@mrp.sk

MRP SILVER a MRP GOLD

Súčasťou dodávky sú tieto programové moduly a podmoduly:

Jednoduché a Podvojné účtovníctvo

Jednoduché a Podvojné účtovníctvo

s podmodulmi: Pokladničný denník, Účtovný denník, Evidencia a priznanie DPH, Evidencia majetku, Objednávky, Pohľadávky a záväzky, Kniha bankových výpisov s náväznosťou na internetbanking, Kniha jázd, Ročné výkazy, Manažérske grafické analýzy, Editor výstupných formulárov, ...

Kompletný popis modulov nájdete tu - Jednoduché účtovníctvo a Podvojné účtovníctvo

 

Fakturácia

umožňuje vystavovanie odberateľských a dodávateľských faktúr, storno faktúr, penalizačných faktúr, predfaktúr a objednávok.

Obsahuje podmoduly: Adresár dodávateľov/odberateľov, Kniha objednávok, Kniha príkazov k úhrade v náväznosti na internetbanking, Zákazky, Pokladničná kniha.

Kompletný popis modulu nájdete tu - Fakturácia

Fakturácia

 

Sklad

Sklad

s možnosťou zaúčtovania skladových položiek ako metódou A, tak aj B. Oceňovanie skladových zásob je možné váženým priemerom alebo metódou FIFO. Podporuje tvorbu hlásenia INTRASTAT.

Kompletný popis modulu nájdete tu - Sklad

 

Mzdy a personalistika

softvérový produkt na prehľadné vedenie evidencie neobmedzeného počtu zamestnancov, ich dochádzky, výpočet miezd, daní, tlačové zostavy.

Kompletný popis modulu nájdete tu - Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika

 

Daň z príjmov fyzických a právnických osôb

Daň z príjmov fyzických a právnických osôb

výborný pomocník pre prípravu a tlač formulárov pre daň z príjmu fyzických a právnických osôb.
Obsahuje:
- Daňové priznanie fyzických/právnických osôb
- Poznámky k účtovnej závierke
- Daň z motorových vozidiel

Kompletný popis modulu nájdete tu - Daň z príjmu

 

Copyright ©2018 MRP-Company. Všetky práva vyhradené.

Hľadanie