Moduly - MRP Vizuálneho účtovného systému

MRP-Silver a MRP-Gold

MRP-Silver a MRP-Gold

Účtovné komplety

Dva komplety novodobých účtovných programov za neuveriteľné ceny, ktoré nadchnú drvivú väčšinu podnikateľov a firiem.


Hlavné výhody:  Objednať od 444,17,- €  Demoverzia   Otázky & odpovede

Stručný prehľad možností programu

NOVINKA 1. Skenovanie pokladničných dokladov cez QR kód

Tento modul umožňuje pokladničný doklad naskenovať a následne automaticky nahrať naskenované údaje do Pokladničnej knihy alebo Ostatných záväzkov.

Skenovanie pokladničných dokladov ScannerPLUS obsahuje naviac oproti základnému modulu, možnosť exportovať a importovať pokladničné doklady z hromadného skenovania.

Skenovanie pokladničných dokladov - 29,90 € + DPH   Objednať

Skenovanie pokladničných dokladov ScannerPLUS - 59,90 € + DPH Objednať

Na skenovanie pokladničných dokladov môžte použiť:

 - bezplatnú webovú aplikáciu https://scanner.mrp.sk pre všetky mobilné zariadenia a zariadenia s webkamerou

 - bezplatnú mobilnú aplikáciu MRP-Scanner pre smartfóny s OS ANDROID

 - nami dodávaný ručný scanner QR kódov v cene 63,90 € + DPH Objednať 

Bližšie informácie aj samotný návod na používanie nájdete v tejto FAQ.

2. Čo obsahujú zvýhodnené balíky MRP-Silver a MRP-Gold?
3. Výhodná cena upgrade cez internet pri zakúpení
4. Hot-Line poradenstvo ZADARMO
5. Aký je rozdiel medzi MRP-Silver a MRP-Gold?

MRP SILVER a MRP GOLD

Súčasťou dodávky sú tieto programové moduly:

Jednoduché a Podvojné účtovníctvo

Jednoduché a Podvojné účtovníctvo

s agendami: Pokladničný denník, Účtovný denník, Evidencia a priznanie DPH, Evidencia majetku, Objednávky, Pohľadávky a záväzky, Kniha bankových výpisov s náväznosťou na internetbanking, Kniha jázd, Ročné výkazy, Manažérske grafické analýzy, Editor výstupných formulárov, ...

Kompletný popis modulov nájdete tu - Jednoduché účtovníctvo a Podvojné účtovníctvo

 

Fakturácia

umožňuje vystavovanie odberateľských a dodávateľských faktúr, storno faktúr, penalizačných faktúr, predfaktúr a objednávok.

Obsahuje podmoduly: Adresár dodávateľov/odberateľov, Kniha objednávok, Kniha príkazov k úhrade v náväznosti na internetbanking, Zákazky, Pokladničná kniha.

Kompletný popis modulu nájdete tu - Fakturácia

Fakturácia

 

Sklad

Sklad

s možnosťou zaúčtovania skladových položiek ako metódou A, tak aj B. Oceňovanie skladových zásob je možné váženým priemerom alebo metódou FIFO. Podporuje tvorbu hlásenia INTRASTAT.

Kompletný popis modulu nájdete tu - Sklad

 

Mzdy a personalistika

softvérový produkt na prehľadné vedenie evidencie neobmedzeného počtu zamestnancov, ich dochádzky, výpočet miezd, daní, tlačové zostavy. MRP GOLD obsahuje naviac oproti MRP SILVER možnosť evidovať aj vypočítať EXEKÚCIE.Kompletný popis modulu nájdete tu - Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika

 

Daň z príjmov fyzických a právnických osôb

Daň z príjmov fyzických a právnických osôb

výborný pomocník pre prípravu a tlač formulárov pre daň z príjmu fyzických a právnických osôb.
Obsahuje:
- Daňové priznanie fyzických/právnických osôb
- Poznámky k účtovnej závierke
- Daň z motorových vozidiel

Kompletný popis modulu nájdete tu - Daň z príjmu