Moduly - MRP Vizuálneho účtovného systému

MRP Sklad

Sklad

Program je určený pre firmy a súkromných podnikateľov, ktorí potrebujú dosiahnuť poriadok a kontrolu v skladovej evidencii.


Hlavné výhody:  Objednať cez eshop   Demoverzia   Otázky & odpovede

Stručný prehľad možností programu

1. Vedenie skladu metódou priemerovania alebo metódou FIFO
Implicitne je v module nastavená Metóda priemerovania cien pre vedenie skladu, tiež je možné nastaviť metódu FIFO, podrobnejší postup v sekcii Otázky a odpovede, v otázke 366.
2. Definícia viacerých podskladov hlavného skladu
3. Program generuje hlásenie pre Intrastat a Hlásenie o liehu
4. Program komunikuje s riešením MODO 4_5 od BARTECH SLOVAKIA
5. Aktuálny zoznam podporovaných eKasa pokladníc
6. Zoznam podporovaných platobných terminálov

Sklad agendy

Základná verzia Skladu obsahuje nasledujúce agendy:

Sklad

Sklad

V module Sklad je možné zaevidovať neobmedzený počet skladových kariet a skladových pohybov. Umožňuje vedenie skladového hospodárstva s priamou náväznosťou na ostatné moduly - účtovníctvo, fakturácia, maloobchod. Výstupné zostavy ako napr.: príjemka a výdajka, zoznam pohybov, obraty podľa druhov pohybov, zoznamy kariet, inventúry, cenníky, a pod. Implementovaná podpora pre hlásenia INTRASTAT s možnosťou exportu do XML súboru. Možnosť vytvárania zložených kariet v niekoľkých úrovniach a kariet s náväznosťou na iné karty. Definovanie cenníka pre rôzne meny. Vytváranie skladových dokladov z objednávok. Možnosť prenosu skladových dokladov, načítanie skladových dokladov z pomocných dokladov alebo textových súborov.

 

Zákazky

Kniha zákaziek umožňuje evidenciu a spracovanie dát týkajúcich sa jedného projektu, s možnosťami vyhľadávania podľa rôznych kritérií.

Zákazky

 

Adresár dodávateľov/odberateľov

Adresár dodávateľov/odberateľov

Modul adries je využívaný ostatnými modulmi, v ktorých sa pracuje s adresami zákazníkov alebo dodávateľov. Umožňuje rôzne vyhľadávania ako napr. podľa názvu firmy, mena kontaktnej osoby, IČO, DIČ, mesta, PSČ, poznámky k danej firme a pod. Ďalej vo výstupoch je možné tlačiť zoznamy adries podľa rôznych filtrov, tlač adresy na obálky alebo na adresné samolepiace štítky rôzných formátov, triedenie adries podľa typu s možnosťou ďalšieho členenia.

 

Manažérske grafické analýzy

Modul Analýzy poskytuje rôzne grafické výstupy s využitím údajov zo skladu - príjmy a výdaje. Grafické analýzy využijete pri manažérskych rozboroch. Vybrať si môžete z celej škály kritérií a výsledky zobraziť do grafov najrôznejších tvarov. Podrobné informácie získate tiež z tabuľky hodnôt zobrazených grafom. Už zobrazený graf je možné otáčať, posúvať, meniť popisy a legendu. Tiež ho môžete uložiť na disk v grafickom formáte pre tlač, alebo ďalšie použitie, napr. v dokumentoch. Manažérské grafické analýzy v animovanom (3D) zobrazení ocenia najmä firemní manažéri a ekonómovia, pretože dokážu v prehľadnej grafickej forme analyzovať situáciu vo firme.

Manažérske grafické analýzy

 

Vyššie uvedené moduly obsahuje základná, teda najlacnejšia verzia programu Sklad.

 

Okrem základnej verzie ponúkame aj Sklad rozšírený o nasledujúce moduly:

Multiverzia

Veľkú obľubu (a to nielen u účtovných firiem) si získali konfigurácie v multiverziách, ktoré umožňujú jednoduchým spôsobom evidovať a prehľadávať agendy niekoľko rokov dozadu (zjednodušenie ročných uzávierok) alebo vedenie účtovníctva viacerých firiem - teoreticky „9999“ firiem na jednom počítači.

Multiverzia

 

 

Sieťová verzia

Umožňuje prístup viacerých užívateľov sieťovo prepojených počítačov do programu.

Rozšírenie o sieť je cenovo výhodné, pretože sa neplatí za každú stanicu v sieti.