Moduly - MRP Vizuálneho účtovného systému

MRP Evidencia majetku

Evidencia majetku

Program zabezpečuje sledovanie HNDM a DHNM. Realizuje daňové, účtovné odpisy podľa zadaných podmienok.


Hlavné výhody:  Objednať cez eshop   Otázky & odpovede

Stručný prehľad možností programu

  • Program zabezpečuje sledovanie HNDM a DHNM, triedi ho podľa stredísk a miest.
  • Realizuje odpisy daňové, účtovné podľa zadaných podmienok.
  • Prednosťou programu je jeho jednoduché ovládanie s rozsiahlymi možnosťami vyhľadávania, opráv, prevodov a rušenia.
  • Dovoľuje tlač výstupných zostáv triedených podľa rôznych kritérií. Medzi výstupnými zostavami nájdete evidenčné karty s odpismi, prehľad zaradeného a vyradeného majetku, a ďalšie.
  • Viac informácií o tomto programe a odpovede na vaše otázky Vám radi poskytneme na e-mailovej adrese mail@mrp.sk

Evidencia majetku agendy

Evidencia majetku obsahuje nasledujúce agendy:

Evidencia majetku

Evidencia majetku

Modul Evidencia majetku obsahuje: - karty predmetov - daňové odpisy - účtovné odpisy

 

Druhy majetku

táto agenda obsahuje: - hmotný dlhodobý majetok - nehmotný dlhodobý majetok

Druhy majetku

 

Okrem základnej verzie ponúkame aj Evidenciu majetku rozšírenú o nasledujúce moduly:

Multiverzia

Veľkú obľubu (a to nielen u účtovných firiem) si získali konfigurácie v multiverziách, ktoré umožňujú jednoduchým spôsobom evidovať a prehľadávať agendy niekoľko rokov dozadu (zjednodušenie ročných uzávierok) alebo vedenie účtovníctva viacerých firiem - teoreticky „9999“ firiem na jednom počítači.

 

 

Sieťová verzia

Umožňuje prístup viacerých užívateľov sieťovo prepojených počítačov do programu.

Rozšírenie o sieť je cenovo výhodné, pretože sa neplatí za každú stanicu v sieti.