Moduly - MRP Vizuálneho účtovného systému

MRP Mzdy a Personalistika

Mzdy a Personalistika

Softvérový produkt na prehľadné vedenie mzdovej agendy.


Hlavné výhody:  Objednať cez eshop   Demoverzia   Otázky & odpovede

Verzie produktu Mzdy a Personalistika

Základná verzia
Multi verzia
XXL verzia
Evidencia neobmedzeného počtu
zamestnancov - Personalistika
 
 
 
Pracovné pomery
 
 
 
Dochádzka
 
 
 
Pracovné výkony
 
 
 
Registračné listy
 
 
 
Príkazy k úhrade
 
 
 
Výkazy do Soc. poisťovne a Zdrav. poisťovní
 
 
 
Výpočet PN
 
 
 
Pracovné kalendáre
 
 
 
RZD
 
 
 
Evidenčné listy
 
 
 
Editácia zostáv
 
 
 
ePN - elektronické služby Sociálnej poisťovne
 
 
Stravné
 
 
Spracovanie neobmedzeného počtu firiem (max. 9999)
 
 
Štatistika - výpočet a výkazy
 
 
Sieťové prepojenie (práca viacerých užívateľov naraz)
 
Exekúcie - evidencia, výpočet
 
 

Stručný prehľad možností programu

NOVINKA 1. ePN - elektronické služby Sociálnej poisťovne

Nová funkcia prepojenia na ePN Sociálnej poisťovne umožňuje priamo z programu MRP Mzdy a personalistika len vo verziách MULTI a XXL import pracovných neschopností do agendy Obdobia neprítomnosti.

2. Exporty výkazov pre Sociálnu a zdravotné poisťovne
3. Jednoducho vytlačíte príkazy k úhrade
4. Výpočet ročného zúčtovania dane
5. Program ponúka množstvo tlačových zostáv
6. Ďalšie možnosti programu

Mzdy a personalistika agendy

Základná verzia Miezd a personalistiky obsahuje nasledujúce agendy:

Personalistika

Personalistika zahŕňa agendy Zoznam zamestnancov, Zoznam pracovných pomerov, Evidenciu dovolenky a Dochádzku zamestnancov.

Zamestnancom zaevidovaným v Zozname zamestnancov je možné pridávať pracovné pomery, pričom jeden zamestnanec môže mať definovaných viac pracovných pomerov.

V pracovnom pomere definujete mzdové údaje zamestnanca, poistné, príplatky, zrážky, číslo osobného účtu, atď.
Personalistika

 

Dochádzka zamestnancov

Dochádzka zamestnancov

Náš program Mzdy a personalistika dokáže evidovať a sledovať Dochádzku zamestnancov. Celý dochádzkový systém je rozdelený na evidenciu “Denných záznamov” kde môžete hromadne pridávať odpracované dni zamestnanca, jeho čerpanú dovolenku a na “Obdobia neprítomnosti”. Do dochádzky je teda možné zaevidovať okrem odpracovaných dní aj tie dni, ktoré zamestnanec z akýchkoľvek dôvodov neodpracoval. Medzi tzv. vylúčené obdobia patrí napr. nemoc, neplatené voľno, ošetrenia u lekára, absencia, materská dovolenka atď... Evidencia dochádzky má potom vplyv na výpočet mzdy zamestnanca. Dochádzku zamestnanca je možné vytlačit cez Výstupy.

ePN - elektronické služby Sociálnej poisťovne - 
nová funkcia prepojenia na ePN Sociálnej poisťovne umožňuje priamo z programu MRP Mzdy a personalistika len vo verziách MULTI a XXL import pracovných neschopností do agendy Obdobia neprítomnosti.

Aplikácia Mzdy a personalistika podporuje import údajov z dochádzkových systémov SYSTEM-IS AMS, APIS, spol. s r.o., RS ALFA, ARBE, spol. s r.o., TINNOC, WEGA LH spol. s r.o.

 

Mzdový číselník

Mzdový číselník obsahuje preddefinované položky, ktoré vstupujú do výpočtu mzdy zamestnanca. Mzdový číselník zároveň umožní pridávať a definovať ľubovoľné položky, ktoré následne použijete resp. aplikujete do mzdy zamestnanca. Položky mzdového číselníka sú zotriedené podľa typu položky - Dochádzkové položky, Príplatky, Zrážky, Poistné, Odpočítateľné položky,...

V mzdovom číselníku je možné definovať aj komplikovanejšie mzdové situácie, rôzne typy odmien, riešenie stravných lístkov, špeciálne mzdové zvýhodnenia...atď.
Mzdový číselník

 

Mzdy

Mzdy

Program na základe vyplnených údajov zamestnancov v Personalistike vypočíta mzdy zamestnancov. Automaticky načíta údaje z dochádzky, prepočíta odpracované dni a hodiny počas vystavovania mzdy.

Vypočíta poistné, náhrady príjmu za nemoc, za ošetrenia u lekára , neplatené voľno, absenciu…atď. Do miezd zamestnancov môžete jednoducho načítať preplatky alebo nedoplatky z ročného zúčtovania dane či zdravotného poistného.

Mzdové listy, mesačné či ročné sumarizácie, výplatné lístky a mnohé ďalšie zostavy je možné vytlačiť cez Výstupy.

 

Poistné organizácie

Program umožňuje vystaviť mesačné výkazy do poisťovní, podkladom pre tento výpočet je vypočtané Poistné organizácie.

Aktivovaním jednej funkcie program vypočíta všetky poistné naraz. Po vypočítanom poistnom je možné pristúpit k vytvoreniu mesacných výkazov do sociálnej a zdravotných poistovní.
Poistné organizácie

 

Príkazy k úhrade

Príkazy k úhrade

Agenda umožňuje evidenciu a tlač príkazov k úhrade.

Príkazy k úhrade sú generované na základe údajov z vystavených miezd a vypočítaného poistného za organizáciu.

V rámci zadávania parametrov pre výpočet je ponúknuté okrem iného aj sčítanie platieb do sociálnej poisťovne, odpočítanie napr. daňového bonusu od dane a tiež načítanie trvalých príkazov k úhrade.

Vygenerovaný zoznam úhrad je možné plne modifikovať, t.j. úhrady môžete pridávať, opravovať alebo mazať.

Príkazy je možné vytlačiť alebo odoslať do banky prostredníctvom homebankingu.

 

Dane

Program na základe údajov z generovaných príkazov na úhradu a vypočítaných miezd zamestnancov umožňuje vystaviť Mesačný prehľad o dani a Ročné vyúčtovanie dane z príjmu. Taktiež umožní vystaviť Potvrdenie o zdaniteľnej mzde...

Možnosť exportu mesačného prehľadu a ročného hlásenia do formátu FDF - exportovaný výkaz potom spolu s originálnym tlačivom vo formáte PDF tak ako ho publikuje daňové riaditeľstvo možno vytlačiť.
Dane

 

Export do Jednoduchého a Podvojného účtovníctva

Export do Jednoduchého a Podvojného účtovníctva

Program Mzdy a personalistika umožňuje vyexportovať údaje z vypočítaných miezd pre zaúčtovanie do Jednoduchého a Podvojného účtovníctva Vizuálneho systému a Klient/Server aplikácie.

Po nadefinovaní vzorových účtov (pre podvojné účtovníctvo) a nadefinovaní kódov (pre jednoduché účtovníctvo) môžete vyexportovať mzdové údaje za zadané výplatné obdobie. Zaúčtovanie do denníka je možné zvoliť podľa firmy, stredísk, alebo podľa zamestnancov.

Exportom je vytvorený súbor, z ktorého potom jednoduchým spôsobom zaúčtujete mzdové položky do účtovného, alebo peňažného denníka.

 

Vyššie uvedené moduly obsahuje základná, teda najlacnejšia verzia programu Mzdy a personalistika.

 

Okrem základnej verzie ponúkame aj program Mzdy a personalistika rozšírený o nasledujúce moduly:

Multi verzia

umožňuje viesť mzdy viacerých firiem a sumarizáciu poistného organizácie po strediskách (v ZÁKLADNEJ verzii programu nie je k dispozícii).

• ePN - elektronické služby Sociálnej poisťovne:

  • Nová funkcia prepojenia na ePN Sociálnej poisťovne umožňuje priamo z programu MRP Mzdy a personalistika import pracovných neschopností do agendy Obdobia neprítomnosti.
• Štatistika - výpočet a výkazy  
• Stravné
Multiverzia

 

XXL

XXL verzia

Evidencia exekúcií:

  • Agenda eviduje, pre osoby zamestnancov, jednotlivé exekučné prípady - prednostné, neprednostné zrážky, výživné, dlžné výživné, pokuty, daňové exekúcie a ďalšie.
  • Evidujú sa všetky potrebné informácie a parametre k výpočtu zrážok, vrátane exekútorom zníženej základnej nepostihnuteľnej sumy.

Sieťový prístup:

  • Umožňuje prístup viacerých užívateľov sieťovo prepojených počítačov do programu. Minimálne podmienky pre fungovanie v sieti nájdete >>TU<<
  • Rozšírenie o sieť je cenovo výhodné, pretože sa neplatí za každú stanicu v sieti.

ePN - elektronické služby Sociálnej poisťovne:

  • Nová funkcia prepojenia na ePN Sociálnej poisťovne umožňuje priamo z programu MRP Mzdy a personalistika import pracovných neschopností do agendy Obdobia neprítomnosti.

Špeciálne výstupné zostavy:

  • Príkazy k úhrade s QR kódom (Príkazy k úhrade)
  • Ročný prehľad položky poistného (Poistné - Ostatné)