Účtovný systém MRP-K/S

MRP-K/S vytvorený technológiou SQL Klient/Server

Ceny MRP K/S uvedené v cenníku sú jednorázové poplatky (nie mesačné ani ročné),
za ktoré si program zakúpite a môžte používať.
Všetky ceny v tomto cenníku sú uvádzané v mene € bez DPH.

Názov programu
Cena systému
1 klientská licencia
Balík 5 licencií
Balík 10 licencií
Balík 20 licencií
e-shop
 
Bežné rozširujúce licencie

MRP - K/S
serverová časť + 1 klientská stanica

398,32

89,00

349,17

599,17

1098,33

Názov programu
Cena systému
1 klientská licencia
Balík 5 licencií
Balík 10 licencií
Balík 20 licencií
e-shop
 
TP rozširujúce licencie

MRP - K/S TP
serverová časť

398,32

149,00

598,33

1098,33

1998,33

Doplnkové moduly

Jedná sa o moduly, ktoré nie sú súčasťou programov MRP - Vizuálneho účtovného systému. Tieto moduly si môžu záujemcovia zvlášť doobjednať za jednorazový poplatok. Ceny doplnkových modulov navyšujú základnú cenu programu a tým pádom môžu mať vplyv aj na konečnú výšku ceny za ročné aktualizácie cez internet.
Aktuálne ponúkame tieto moduly:

Názov doplnkového modulu
Cena modulu
e-shop

69,00

320,00

22,00

150,00

49,90

99,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

99,00

99,00

99,00

99,00

99,00

99,00

320,00

150,00

320,00

80,00

Ročné aktualizácie cez internet

Aktualizácia (upgrade) nášho programového vybavenia prebieha ročným predplatným. Jedná sa o cenovo výhodné ročné predplatné na sťahovanie aktualizácií našich programov cez internet. Navyše zadarmo získate v tomto období aj hot-line poradenstvo! V dnešnom období častých legislatívnych zmien predstavuje cestu, ako sa čo najrýchlejšie dostať k novým verziám programov.

Názov služby
Cena služby

Aktualizácie na obdobie 12 mesiacov

19 % z výslednej ceny programu

(výsledná (sumárna) cena programu = cena základného programu + cena za počet zakúpených licencií bez zliav a akcií).Ceny aktualizácií doplnkových modulov nie sú súčasťou cien bežných aktualizácií (ročného predplatného) a poplatky za tieto aktualizácie sú fakturované zvlášť.

Cena inštalácie

V prípade, že máte záujem o inštaláciu účtovného systému MRP-K/S, je potrebné nám zaslať písomnú objednávku e-mailom spolu s licenčnými číslami operačných systémov servera aj klientskych staníc.

Názov služby
Cena inštalácie (bez nastavenia siete)

Inštalácia serverovej časti

66,39

Inštalácia klientskej časti

16,81

Prechod z Vizuálneho systému na MRP-K/S

Názov služby

Prechod na MRP - K/S

Pri prechode z Vizuálneho Podvojného alebo Jednoduchého účtovníctva na MRP-K/S,
bude cena MRP-K/S ponížená o 50% ceny účtovného systému, z ktorého prechádzate
v prípade, že doba od zakúpenia prvotnej licencie resp. od odberu posledného upgrade
nie je dlhšia ako 2 roky.

MRP - Company s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu cien programového vybavenia.