MRP Vzdialená pomoc

Táto funkcia umožňuje na základe predchádzajúceho telefonického rozhovoru pracovníkom technickej podpory MRP, vzdialené ovládanie Vášho počítača. To je samozrejme možné len v prípade Vášho súhlasu a Vašej aktívnej spolupráce. Po ukončení spojenia pracovníci technickej podpory nebudú môcť ovládať Váš počítač.

mrpvzdialpom.jpg

Návod:

  1. Kliknutím na tlačidlo nižšie sa začne sťahovanie samotného súboru
  2. Súbor uložte na Vami požadované miesto (napr. Pracovná plocha)
  3. Uložený súbor následne spustite.
  4. Nadiktujte technikovi MRP Vaše ID a Vaše heslo
Upozorňujeme, že softvérový produkt vzdialenej pomoci je produktom inej spoločnosti a vzťahujú sa naň licenčné podmienky danej spoločnosti. Firma MRP-Company, spol. s r.o. neposkytuje žiadne záruky a ani na seba neberie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, vzniknuté v súvislosti s použitím tohoto softvérového produktu.
Copyright ©2018 MRP-Company. Všetky práva vyhradené.

Hľadanie