Hot-line

Telefonická podpora - Hotline

Pred tým, než zavoláte na hot-line linku, prehliadnite si, prosím, Otázky a odpovede (FAQ) - on-line databázu často kladených otázok a odpovedí. Registrovaným užívateľom našich programov ponúkame nasledujúce služby:

Základná bezplatná poradenská služba

- v pracovných dňoch medzi 8. – 16. hodinou je určená pre legálnych užívateľov našich programov do 1 roku od zakúpenia prvotnej licencie, alebo do 1 roku od zakúpenia posledného upgrade aktuálneho programu, alebo do 1 roku od ukončenia platnosti hesla upgrade cez internet (platíte iba bežné telekomunikačné poplatky).

Pre užívateľov volajúcich z pevnej siete:

Brezno: 048/ 611 1333
Bratislava: 02/ 4464 5791
Žilina: 041/ 542 4982
Košice: 055/728 9894
Nitra: 037/ 741 8811

Pre užívateľov volajúcich z mobilných sietí:
0905/ 821 211
0903/ 821 211
0948/ 821 211

Odborná bezplatná poradenská služba

- konzultácie zložitejších problémov priamo s programátormi na dole uvedených číslach v pracovných dňoch medzi 14. a 15 hodinou podľa podmienok predchádzajúceho bodu (s výnimkou užívateľov balíkov programov Malá firma, Drobný podnikateľ a Demo verzií)

Pre užívateľov volajúcich z pevnej siete:

Brezno: 048/ 611 1333

Pre užívateľov volajúcich z mobilných sietí:
0905/ 821 211
0903/ 821 211
0948/ 821 211
Predtým, ako nás budete kontaktovať na našich hotline linkách, pripravte si nasledujúce údaje, aby sme urýchlili vyriešenie Vášho problému a predišli zbytočným nedorozumeniam:
  • Licenčné (sériové) číslo programu a úplné číslo verzie.
  • Meno užívateľa programu.
  • Dátum zakúpenia prvotnej licencie a dátum posledného upgrade.
  • Podrobný popis problému (presné hlásenie programu), v ktorej agende programu (napr. faktúry vydané, mzdový číselník, ...) a v ktorom kroku sa objavili nejasnosti a problémy.
  • Operačný systém a verzia.
  • Pracuje program v sieti? Ak áno, o akú sieť ide a koľko má staníc.
  • Typ tlačiarne, na ktorej sa tlačia výstupy.