Doplnkové služby

MRP - Doplnkové služby

Všetky ceny v tomto cenníku sú uvádzané bez DPH.
Uvedené ceny platia pre užívateľov, ktorí majú predplatené aktualizácie cez internet.


Registrovaným užívateľom našich programov ponúkame nasledujúce služby:

Názov služby Cena v € / čas pripojenia

Individuálna servisná, konzultačná a poradenská činnosť

napr. inštalácie, nastavenie a pod. s individuálnym prístupom v našich strediskách v Brezne, Bratislave, Žiline, Nitre a Košiciach v dohodnutom termíne.

29,17
 € / hod.

Individuálny servisný zásah programátora

napr. oprava údajov u zákazníka. Do času stráveného u zákazníka bude zahrnutý aj čas cesty k zákazníkovi.
99,17 € / hod.
+ doprava (0,30 €/km)

Individuálny servisný zásah technika

napr. inštalácia/aktualizácia programov u zákazníka. Do času stráveného u zákazníka bude zahrnutý aj čas cesty k zákazníkovi.

66,39
 € / hod.
+ doprava (0,30 €/km)

Individuálne úpravy výstupných zostáv

úprava jednotlivých výstupných predlôh podľa požiadaviek zákazníka.

24,17
 € / hod.

Individuálne programátorské práce

práce na užívateľských dátach, importy dát, analýza dát, (vyhľadanie nezrovnalostí v užívateľských dátach)
v niektorej z pobočiek MRP alebo cez vzdialené pripojenie.

45,34
 € / hod.

Individuálne práce na zákazníckych dátach

práce na užívateľských dátach, v niektorej z pobočiek MRP alebo cez vzdialené pripojenie v dohodnutom termíne.

40,34
 € / hod.

Technická podpora cez vzdialené pripojenie (za každých začatých 10 minút pripojenia)

online technická podpora cez internet (napr.inštalácia/aktualizácia programu, nastavenie).

12,13
 € / 10 min.

Školenie, konzultácie v niektorej z našich pobočiek

osobné školenie s individuálnym prístupom v niektorej z našich pobočiek pre jednu osobu, na Vami zvolený program.


osobné školenie s individuálnym prístupom v niektorej z našich pobočiek pre každú ďalšiu osobu z danej firmy v rovnaký deň a čas.


29,17
 € / hod.

26,99 € / hod.

Školenie, konzultácie cez vzdialené pripojenie

online školenie, konzultácie cez internet s individuálnym prístupom pre jednu osobu, na Vami zvolený program.


online školenie, konzultácie cez internet s individuálnym prístupom pre každú ďalšiu osobu z danej firmy v rovnaký deň a čas.


24,17
 € / hod.

21,99 € / hod.

Základná poradenská a konzultačná služba

poskytovaná bezplatne:
 - prostredníctvom emailu na e-mailových adresách mail@mrp.sk, bratislava@mrp.sk, zilina@mrp.skkosice@mrp.sk a nitra@mrp.sk
 - prostredníctvom telefonickej podpory - Hot-line


  
   ZADARMO