Doplnkové služby

MRP - Doplnkové služby

Všetky ceny v tomto cenníku sú uvádzané bez DPH.
Uvedené ceny platia pre užívateľov, ktorí majú predplatené aktualizácie cez internet.


Registrovaným užívateľom našich programov ponúkame nasledujúce služby:

Názov služby Cena v € / čas pripojenia

Individuálna servisná, konzultačná a poradenská činnosť

napr. inštalácie, nastavenie a pod. s individuálnym prístupom v našich školiacich strediskách v Brezne, Bratislave,
Žiline, Nitre a Košiciach v dohodnutom termíne.

29,17
 € / hod.

Individuálny servisný zásah programátora

napr. oprava údajov u zákazníka. Do času stráveného u zákazníka bude zahrnutý aj čas cesty k zákazníkovi.
99,17 € / hod.
+ doprava

Individuálny servisný zásah technika

napr. inštalácia/aktualizácia programov u zákazníka. Do času stráveného u zákazníka bude zahrnutý aj čas cesty k zákazníkovi.

66,39
 € / hod.
+ doprava

Individuálne úpravy výstupných zostáv

úprava jednotlivých výstupných predlôh podľa požiadaviek zákazníka.

24,13
 € / hod.

Individuálne programátorské práce

práce na užívateľských dátach, analýza dát (vyhľadanie nezrovnalostí v užívateľských dátach)
v niektorej z pobočiek MRP alebo cez vzdialené pripojenie.

40,34
 € / hod.

Technická podpora cez vzdialené pripojenie (za každých začatých 10 minút pripojenia)

online technická podpora cez internet (napr. inštalácia/aktualizácia, nastavenie).

12,13
 € / za každých 10 min.

Školenie, konzultácie cez vzdialené pripojenie

online školenie, konzultácie cez internet s individuálnym prístupom pre jednu osobu, na Vami zvolený program.


online školenie, konzultácie cez internet s individuálnym prístupom pre každú ďalšiu osobu z danej firmy.


24,13
 € / hod.

21,99 € / hod.

Odborná poradenská a konzultačná služba

poskytovaná bezplatne prostredníctvom emailu na e-mailových adresách mail@mrp.sk, bratislava@mrp.sk, zilina@mrp.sk,
kosice@mrp.sk a nitra@mrp.sk

  ZADARMO