MRP-Vizuálny účtovný systém

MRP - Vizuálny účtovný systém

Ceny MRP účtovných programov uvedené v cenníku sú jednorázové poplatky (nie mesačné ani ročné),
za ktoré si program zakúpite a môžte používať.
Všetky ceny v tomto cenníku sú uvádzané v mene € bez DPH.

Názov programu
ZÁKLADNÁ verzia
MULTI verzia
SIEŤOVÁ verzia
MULTI verzia SIEŤOVÁ
XXL verzia
e-shop
Mám záujem o:
Popis verzií
Obľúbené účtovné balíky
obsahujú:
- Jednoduché a Podvojné účtovníctvo so skladom
- Mzdy a personalistika
-
-
-
-

649,17

-

444,17

-
-
-
Vedenie mzdovej a personálnej agendy

149,17

259,17

-
-

414,17

Vystavovanie faktúr a objednávok

69,17

-

159,17

-
-
Vedenie účtovníctva, pokladničnej knihy, evidenciu majetku s odpismi, vystavovanie faktúr

89,17

164,17

194,17

239,17

-

164,17

279,17

389,17

414,17

-
Vedenie účtovníctva a pokladničnej knihy, evidenciu majetku s odpismi, vystavovanie faktúr a skladové hospodárstvo

99,17

199,17

264,17

344,17

-

199,17

324,17

474,17

499,17

-
Skladové hospodárstvo

79,17

134,17

174,17

224,17

-
Maloobchodný predaj

134,17

-
-
-
-
Reštauračný predaj

134,17

-

349,17

-
-
Vedenie a evidencia majetku

79,17

134,17

154,17

199,17

-
Výrobný a kalkulačný softvér
-
-

364,17

499,17

-
Vedenie knihy jázd

69,17

129,17

149,17

179,17

-

Doplnkové moduly

Jedná sa o moduly, ktoré nie sú súčasťou programov MRP - Vizuálneho účtovného systému. Tieto moduly si môžu záujemcovia zvlášť doobjednať za jednorazový poplatok. Ceny doplnkových modulov navyšujú základnú cenu programu a tým pádom môžu mať vplyv aj na konečnú výšku ceny za ročné aktualizácie cez internet.
Aktuálne ponúkame tieto moduly:

Názov doplnkového modulu
Cena modulu
e-shop

29,17

22,17

44,17

Skenovanie pokladničných dokladov s QR kódom

29,90

Skenovanie pokladničných dokladov s QR kódom ScannerPLUS

59,90

Modul pre podporu platobných terminálov - SLSP, ČSOB v2, FiskalPRO, Tatrabanka

79,00

Modul pre podporu eKasa pokladníc Elcom (Euro 50/80/150)

79,00

Modul pre podporu fiškálnej tlačiarne Bowa - eKasa

79,00

Modul pre podporu fiškálnej tlačiarne Efox - eKasa

79,00

Modul pre podporu fiškálnej tlačiarne Varos - eKasa

79,00

Modul pre podporu fiškálnej tlačiarne FiskalPRO - eKasa

79,00

Ročné aktualizácie cez internet

Aktualizácia (upgrade) nášho programového vybavenia prebieha ročným predplatným. Jedná sa o cenovo výhodné ročné predplatné na sťahovanie aktualizácií našich programov cez internet. Navyše zadarmo získate v tomto období aj hot-line poradenstvo! V dnešnom období častých legislatívnych zmien predstavuje cestu, ako sa čo najrýchlejšie dostať k novým verziám programov.

1

V prvom roku užívania

v prípade, že si v deň kúpy nového účtovného programu objednáte aj ročný upgrade cez Internet (jedna objednávka), získate počas prvého roku používania všetky jeho upgrade za zvýhodnenú cenu len 14,16 €.
2

Do 2 rokov

Ceny upgrade cez internet MRP Vizuálnych účtovných programov, platných pre užívateľov, u ktorých nepresiahla doba od zaplatenia posledného upgrade 2 roky sú uvedené v tabuľke:

Výsledná cena programu* do 36,00 € od 36,01 €
do 72,00 €
od 72,01 €
do 109 €
od 109,01 €
do 145,00€
od 145,01 €
do 182,00 €
od 182,01 €
do 248,00 €
od 248,01 €
do 331,00 €
od 331,01 €
a vyššie
 
Ročné predplatné

19,17 €

24,17 €

29,17 €

39,17 €

49,17 €

54,17 €

69,17 €

94,17 €


* Výsledná (sumárna) cena programu je tvorená súčtom aktuálnej základnej ceny účtovného programu bez zliav a akcií + cena za jednotlivé doplnkové moduly.

3

2 roky a viac

(užívateľ pravidelne neaktualizoval program) - Cena ročného predplatného upgrade cez internet pre užívateľov, u ktorých presiahla doba od posledného upgrade 2 roky (počíta sa od dátumu poslednej úhrady), je 40% z výslednej ceny programu + cena z tabuľky. Výsledná (sumárna) cena je tvorená súčtom aktuálnej základnej ceny účtovného programu bez zliav a akcií + cena za jednotlivé doplnkové moduly.

Bližšie informácie ohľadne podmienok získania ročných aktualizácií nájdete v sekcii Aktualizácie


  • V cene programu je jedna licencia na jeho vlastné používanie na jednom PC a manuál, nie je v nej zahrnuté školenie ani inštalácia.
  • Demoverzie programov si môžte zdarma stiahnuť cez Sťahovanie - Demoverzie, alebo objednať CD – kompletný softvérový balík všetkých ponúkaných demoverzií MRP® programov, ktorý zasielame poštou.
  • MRP - Company s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu cien programového vybavenia.