MRP-K/S

Komplexný účtovno-informačný systém

Profesionálny nástroj pre účtovné a obchodné firmy, podnikateľov a daňových poradcov predstavuje spoľahlivý a efektívny spôsob, ako spravovať účtovníctvo, skladové a daňové agendy s maximálnou presnosťou a bezpečnosťou. Tento nástroj je navrhnutý so zreteľom na potreby moderného podnikania a využíva pokročilú technológiu SQL Klient/Server, čo zabezpečuje vysokú rýchlosť a spoľahlivosť v spracovaní dát. Okrem toho má schopnosť pripojenia na rozhranie API, čo umožňuje jednoduchú integráciu s ďalšími softvérovými systémami a poskytuje tak komplexné riešenie pre manažment firmy.

Výhody účtovného systému MRP-K/S

Maximálna spoľahlivosť a bezpečnosť ukladaných dát
Maximálna spoľahlivosť chodu a bezpečnosť ukladaných dát akú môžete v súčasnosti získať len pri použití tých najšpičkovejších informačných technológií.
Jednoduchosť ovládania
Jednoduchá inštalácia
Vysoká rýchlosť v sieťach LAN
Vedenie účtovníctva v cloude
Maximálna prispôsobivosť rôznym firemným potrebám
Možnosť vedenia účtovníctva teoreticky až 9998 firmám
Automatizácia účtovných operácií v MRP-K/S
Veľmi priaznivá cena vďaka technológii SQL a DMAL®
Rozhranie v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku
MRP-K/S podporuje GDPR
Komunikuje s online registračnou pokladňou MRP eKASA 8000
Pre vývojárov - pestrá paleta možností prepojenia na iné programy

Popis účtovného systému MRP-K/S

Ucelený účtovno-informačný systém, ktorý posúva hranicu dokonalosti a vytvára tak nové merítko kvality v oblasti účtovných systémov. MRP-K/S v sebe spája na jednej strane mohutný nástroj pracujúci s maximálnou precíznosťou a spoľahlivosťou (vďaka použitej technológii SQL Klient/Server) a na druhej strane si udržuje jednoduchosť a ladnosť ovládania, flexibilitu k meniacej sa legislatíve a intuíciu k rastúcim potrebám užívateľov. Snahou tvorcov tohoto systému bolo vytvoriť dielo, ktoré by v maximálnej možnej miere dokázalo povzniesť a nadchnúť obsluhujúci personál aj pri takej (na prvý pohľad nezaujímavej) činnosti, akou je spracovanie dát účtovných agend. Vďaka použitej vysoko produktívnej technológii DMAL® (viac na www.dmal.cz) sa MRP podarilo dosiahnuť aj bezkonkurenčné ceny tohoto systému. Je určený firmám a podnikateľom, požadujúcim na prvom mieste spoľahlivosť a bezpečnosť firemných dát. Tento účtovný systém je možné prevádzkovať v lokálnej počítačovej sieti, cez internet ale aj na jednom počítači. Umožňuje automatizované zaúčtovanie faktúr, pohľadávok/záväzkov, pokladničných pohybov, interných dokladov, skladových pohybov, bankových výpisov a miezd do denníka.

Účtovný systém MRP-K/S umožňuje daňové doklady zaradiť do niektorého z 3 režimov:

  1. Bežný tuzemský režim
  2. Režim registrácie v inom členskom štáte EU
  3. Režim One Stop Shop (OSS) - platný od 1.7.2021 pre plnenie koncovým spotrebiteľom v iných štátoch EU

Účtovný systém MRP-K/S je postavený na databázovom SQL serveri, ktorý je možné používať bez ďalších poplatkov. Užívateľ tohto účtovného systému teda nemusí investovať ďalšie vysoké finančné čiastky na obstaranie databázového servera.

Účtovný systém MRP-K/S sa delí z hľadiska inštalácie na dve časti, a to:

  1. Na časť, ktorá pracuje na stanici označenej ako server, s operačným systémom Windows alebo s bezplatným Linuxovým operačným systémom (Debian, Ubuntu, CentOS, ...).

  2. Na časť, ktorá pracuje na stanici označenej ako klient, štandardne s operačným systémom Windows 11/10/8/7/Vista v slovenskej alebo českej verzii.

Pozn.: V prípade, že klientskú aj serverovú časť budete chcieť používať len na jednom počítači, potom na tomto počítači je potrebné mať operačný systém Windows 11/10/8/7/Vista v slovenskej alebo českej verzii.

Účtovný systém MRP-K/S je tvorený ako multiverzia a sieťová aplikácia s tým, že užívateľ si kupuje iba toľko licencií, na koľkých počítačoch bude chcieť v tom istom reálnom čase pracovať. Súčasťou základného balíka je kompletný účtovný softvér MRP-K/S pre inštaláciu a používanie na jednom samostatnom počítači alebo pre inštaláciu v počítačovej sieti na stanicu s označením server a jedna licencia pre stanicu s označením klient.

Minimálna konfigurácia MRP-K/S

Doporučené hardvérové vybavenie vychádza z doporučenej zostavy pre operačný systém, na ktorom budete účtovný systém prevádzkovať. Ako príklad si vezmime operačnú pamäť (RAM): Zatiaľ čo na Windows XP si vystačíte s 512 MB, potom pre Windows 7  a  Windows 8/10/11 doporučujeme najmenej 4 GB operačnej pamäte. Ak na počítači bude nainštalovaná serverová časť, je vhodné operačnú pamäť ešte navýšiť.
Na serverovej stanici doporučujeme pre zvýšenie bezpečnosti dát mirrorované disky a na preklenutie kratších výpadkov prúdu záložný zdroj Smart UPS.
 
Siete LAN – bežná Ethernet s rýchlosťou 10 Mb/s a rýchlejšia s protokolom TCP/IP.

Siete WAN – od verzie servera Firebird 3.0 (3.0.7), došlo u priameho pripojenia cez internet k radikálnemu nárastu rýchlosti oproti predchádzajúcim verziám. Verzia servera Firebird 3.0 (3.0.7) umožňuje lepšie využívanie výkonu moderných viacjadrových procesorov, poskytuje vyššiu bezpečnosť prevádzky šifrovaním sieťovej komunikácie a zrýchľuje odozvu programu na pomalých sieťach, najmä pri vzdialenom pripojení cez internet. Preto teraz už nie je nutné v mnohých prípadoch používať terminálový server, ktorý značne predražoval celé riešenie.