MRP-K/S

Vlajková loď účtovných programov MRP!

Komplexný informačný systém s jednoduchým ovládaním, ponúka všetky informácie potrebné pre vedenie účtovníctva, prevádzku a efektívne riadenie firmy.

Pripojenie cez internet (siete WAN)

Priame pripojenie

Priame pripojenie spočíva v pripojení klientských staníc cez virtuálne LAN siete vytvárané cez pevné internetové pripojenie (ADSL a rýchlejšie). Pri priamom pripojení klientskej stanice cez internet je ale nutné počítať s primeraným spomalením práce na tejto stanici, ktoré je úmerné dobe odozvy siete (ping).

Aj keď je priame pripojenie u našej aplikácie Klient/Server s technológiou DMAL rádovo rýchlejšie než u iných aplikácií s bežnými súborovými databázami, nemusí byť vždy ideálne na intenzívnu prácu (najmä na pomalších sieťach). Môže ale slúžiť napr. ako výborná pomoc pre príležitostné spojenie obchodného cestujúceho. V týchto prípadoch je vhodné vyskúšať konkrétne činnosti, ktoré budú cez vzdialené pripojenie prevádzané a vyhodnotiť, či sú odozvy programu prijateľné. Priame pripojenie sa realizuje úplne rovnako ako v lokálnej sieti, tj. zadaním IP adresy serveru. Na strane serveru musí byť samozrejme vo firewall-e povolené pripojenie k TCP portu na ktorom beží Firebird (štandardne 3050) z vonkajšej siete. Doporučujeme na úrovni TCP/IP protokolu dáta šifrovať (napr. OpenVPN alebo Zebedee).

Nepriame pripojenie

Nepriame pripojenie spočíva v pripojení klientských staníc cez pevné internetové pripojenie pomocou tzv. Terminálového režimu. Na prepojenie dvoch počítačov postačuje obvykle zdieľanie vzdialenej plochy (ktorá je súčasťou vybraných operačných systemov microsoft windows). V prípade pripojenia viacerých počítačov je vhodnejšie potom použíť TERMINAL SERVER. Je nutné podotknúť, že riešenie nepriameho pripojenia klientských staníc síce podstatne urýchli prácu (najmä pri pomalšom internetovom pripojení) ale na druhej strane navýši zriaďovacie náklady na toto pripojenie, čo znamená nákup alebo prenájom hardvérového a softvérového vybavenia na zabezpečenie terminálových služieb.

Autonómny režim

Využíva sa pre napojenie na internetové obchody aj od iných poskytovateľov, prípadne pre generovanie dát z databázy a import niektorých dokladov.

V autonómnom režime funguje klientská časť účtovného systému MRP-K/S ako webový server, ktorý spracováva prichádzajúce dotazy odoslané metódou HTTP POST a reaguje na ne odpoveďou. Požiadavka aj odpoveď sú súbory vo formáte xml s predpísanou štruktúrou. Komunikácia môže byť voliteľne kódovaná, s možnosťou kompresie, autentizácie a šifrovania.
Podrobný popis autonómneho režimu nájdete tu - Autonómny režim účtovného systému MRP K/S

Copyright ©2023 MRP-Company. Všetky práva vyhradené.

Hľadanie