MRP-K/S

Komplexný účtovno-informačný systém

Profesionálny nástroj pre účtovné a obchodné firmy, podnikateľov a daňových poradcov predstavuje spoľahlivý a efektívny spôsob, ako spravovať účtovníctvo, skladové a daňové agendy s maximálnou presnosťou a bezpečnosťou. Tento nástroj je navrhnutý so zreteľom na potreby moderného podnikania a využíva pokročilú technológiu SQL Klient/Server, čo zabezpečuje vysokú rýchlosť a spoľahlivosť v spracovaní dát. Okrem toho má schopnosť pripojenia na rozhranie API, čo umožňuje jednoduchú integráciu s ďalšími softvérovými systémami a poskytuje tak komplexné riešenie pre manažment firmy.

Pripojenie cez internet (siete WAN)

Priame pripojenie

Priame pripojenie spočíva v pripojení klientských staníc cez virtuálne LAN siete vytvárané cez pevné internetové pripojenie (ADSL a rýchlejšie). Pri priamom pripojení klientskej stanice cez internet je ale nutné počítať s primeraným spomalením práce na tejto stanici, ktoré je úmerné dobe odozvy siete (ping).

Aj keď je priame pripojenie u našej aplikácie Klient/Server s technológiou DMAL rádovo rýchlejšie než u iných aplikácií s bežnými súborovými databázami, nemusí byť vždy ideálne na intenzívnu prácu (najmä na pomalších sieťach). Môže ale slúžiť napr. ako výborná pomoc pre príležitostné spojenie obchodného cestujúceho. V týchto prípadoch je vhodné vyskúšať konkrétne činnosti, ktoré budú cez vzdialené pripojenie prevádzané a vyhodnotiť, či sú odozvy programu prijateľné. Priame pripojenie sa realizuje úplne rovnako ako v lokálnej sieti, tj. zadaním IP adresy serveru. Na strane serveru musí byť samozrejme vo firewall-e povolené pripojenie k TCP portu na ktorom beží Firebird (štandardne 3050) z vonkajšej siete. Doporučujeme na úrovni TCP/IP protokolu dáta šifrovať (napr. OpenVPN alebo Zebedee).

Prevádzkovanie účtovníctva v cloude
MRP-K/S v cloude

Účtovný systém MRP-K/S môžete v cloude prevádzkovať dvoma spôsobmi:

Riešenie A:Server v cloude, klient u Vás - databázový SQL server bude prevádzkovaný na serveri prevádzkovateľa cloudových služieb, na vašich počítačoch budete spúšťať klienta účtovného systému a vzdialene sa pripájať k databázovému serveru, ktorý bude u prevádzkovateľa cloudových služieb.

Výhody a nevýhody:
  nie je nutné zakupovať vlastný hardvér pre server
  lacnejšie riešenie, nie je nutné platiť žiadne windows licencie navyše, pretože SQL server beží aj na linuxe
  jednoduchšia konfigurácia periférií, ako napr. paragónová tlačiareň, zákaznícky displej, a pod.
  pomalšia práca s účtovným systémom zodpovedajúca rýchlosti pripojenia medzi užívateľom a poskytovateľom cloudových služieb
Toto riešenie je vhodné pre užívateľov s malým objemom dát a rýchlym pripojením na internet.

Riešenie B: Server v cloude, klient v cloude – celé riešenie je u poskytovateľa cloudových služieb. Tam je nainštalovaný Windows Server, ku ktorému sa pripojíte prostredníctvom vzdialenej plochy. Databázový server aj vlastný program MRP-K/S beží na cloudových serveroch v datacentre.

Výhody a nevýhody:
  nie je nutné zakupovať vlastný hardvér pre server
  práca s účtovným systémom je rýchlejšia, pretože cez Internet sa k Vám prenáša iba obraz vzdialenej plochy.
  pomocou aplikácie vzdialenej plochy je možné sa pripojiť aj z iných OS ako Windows – táto aplikácia je k dispozícii zadarmo na Apple store (iOS, macOS) a Google play (Android), čo umožňuje prístup k MRP-K/S z rôznych PC, tabletov alebo smartfónov. Inteligentné mobily sú určené hlavne na krátkodobú prácu.
  zložitejšia konfigurácia periférií, ako napr. paragónová tlačiareň, zákaznícky displej, a pod.

 

Niektorí poskytovatelia cloudu poskytujú kombináciu oboch spôsobov (napr. FeldHostTM). Z niektorých počítačov sa potom pripájate klientom Vzdialenej plochy a na niektorých priamo spúšťate klienta Účtovného systému MRP-K/S. Takto je možné využiť výhody oboch spôsobov. Napr. účtovník sa bude pripájať vzdialenou plochou a bude tak mať prístup kedykoľvek odkiaľkoľvek, zatiaľ čo na počítači v predajni pobeží priamo klient Účtovného systému MRP-K/S a budú k nemu pripojené periférie ako paragónová tlačiareň, zákaznícky displej, čítačka čiarového kódu a zásuvka na peniaze. MRP-K/S v cloude
Nepriame pripojenie

Nepriame pripojenie spočíva v pripojení klientských staníc cez pevné internetové pripojenie pomocou tzv. Terminálového režimu. Na prepojenie dvoch počítačov postačuje obvykle zdieľanie vzdialenej plochy (ktorá je súčasťou vybraných operačných systemov microsoft windows). V prípade pripojenia viacerých počítačov je vhodnejšie potom použíť TERMINAL SERVER. Je nutné podotknúť, že riešenie nepriameho pripojenia klientských staníc síce podstatne urýchli prácu (najmä pri pomalšom internetovom pripojení) ale na druhej strane navýši zriaďovacie náklady na toto pripojenie, čo znamená nákup alebo prenájom hardvérového a softvérového vybavenia na zabezpečenie terminálových služieb.

Autonómny režim

Využíva sa pre napojenie na internetové obchody aj od iných poskytovateľov, prípadne pre generovanie dát z databázy a import niektorých dokladov.

V autonómnom režime funguje klientská časť účtovného systému MRP-K/S ako webový server, ktorý spracováva prichádzajúce dotazy odoslané metódou HTTP POST a reaguje na ne odpoveďou. Požiadavka aj odpoveď sú súbory vo formáte xml s predpísanou štruktúrou. Komunikácia môže byť voliteľne kódovaná, s možnosťou kompresie, autentizácie a šifrovania.
Podrobný popis autonómneho režimu nájdete tu - Autonómny režim účtovného systému MRP K/S