MRP-K/S

Komplexný účtovno-informačný systém

Profesionálny nástroj pre účtovné a obchodné firmy, podnikateľov a daňových poradcov predstavuje spoľahlivý a efektívny spôsob, ako spravovať účtovníctvo, skladové a daňové agendy s maximálnou presnosťou a bezpečnosťou. Tento nástroj je navrhnutý so zreteľom na potreby moderného podnikania a využíva pokročilú technológiu SQL Klient/Server, čo zabezpečuje vysokú rýchlosť a spoľahlivosť v spracovaní dát. Okrem toho má schopnosť pripojenia na rozhranie API, čo umožňuje jednoduchú integráciu s ďalšími softvérovými systémami a poskytuje tak komplexné riešenie pre manažment firmy.

Prečo je výhodné používať architektúru typu Klient/Server?

  Architektúra s bežnými súborovými databázami Architektúra klient/server použitá v MRP-K/S
Ochrana dát pred počítačovými vírusmi Každý, kto s takýmto systémom pracuje, musí mať zabezpečený priamy prístup k užívateľským dátam! Presvedčíme sa o tom tak, že po ukončení práce s účtovným programom si spustíme napr. program Prieskumník z Windows alebo iný súborový manažér a môžeme tieto databázy prehliadať, editovať alebo aj mazať. Ochrana dát u týchto účtovných systémov s bežnými súborovými databázami je tak silná, ako je silný najslabší článok z celej siete. Stačí keď jeden z počítačov napadne vírus nechcene stiahnutý zo siete a môže dôjsť k strate alebo odcudzeniu účtovných dát. Správu dát a operácie s databázami prevádza výlučne databázový server a jednotliví užívatelia, pri správnom nastavení, nemajú priami prístup k týmto databázam. Pre užívateľov sú tieto databázy ako nejaké „tabu“, ako by boli ukryté za nepriestupnou „stenou“. Z uvedeného vyplýva veľmi vysoká ochrana dát pri systémoch s architektúrou Klient/Server. Ak klientský počítač v sieti napadne vírus, tak to pre účtovné databázy, ktoré sú na serveri  nepredstavuje priame ohrozenie. Tieto bezpečnostné vlastnosti sa najčastejšie využívajú pri práci v počítačovej sieti, ale pri správnom nastavení ich môžeme využiť už aj pri práci na jednom počítači!
Ochrana dát pred poruchami hardvéru Pri architektúre s bežnými súborovými databázami každá stanica v sieti musí mať priamy prístup k účtovným dátam. V prípade poruchy akéhokoľvek počítača v sieti (a zvlášť ak sa na tomto počítači práve pracuje s účtovnými dátami) môže dôjsť k poškodeniu dát. Oprava dát je veľmi časovo náročná a naviac dáta môžu byť tak značne poškodené, že ich ani nie je možné opraviť. Pri architektúre klient/server nemôže porucha hardvéru na klientskej stanici spôsobiť stratu alebo narušenie účtovných dát, ktoré sú uložené na serveri. Pri serverovej stanici je možné riziko prípadných porúch znížiť na minimum použitím kvalitného hardvéru, mirrorovaných diskov, záložného zdroja a pravidelným zálohovaním údajov.
Ochrana dát pred nekalými úmyslami vlastných zamestnancov Každý zamestnanec pracujúci s týmto systémom musí mať prístup k účtovným dátam. Stačí keď má k jednej zo staníc prístup zamestnanec s nekalými zámermi a môže dôjsť k strate alebo odcudzeniu účtovných dát. Môže mu k tomu stačiť bežná znalosť práce so súborovými manažérmi (napr. Prieskumníkom), nemusí sa jednať o žiadneho skúseného hackera. Jednotliví užívatelia, pri správnom nastavení, nemajú priamy prístup k účtovným databázam. Správu dát a operácie s databázami robí databázový server. Jednotliví užívatelia môžu robiť s účtovnými dátami iba tie operácie, ktoré im správca povolí. Po ukončení práce s programom sa ani programátori nemôžu bežným spôsobom (napr. prostredníctvom súborových manažérov) z klientskej stanice k týmto dátam dostať.
Rýchlosť práce v sieti Pri bežných súborových databázach vždy dáta spracováva každá stanica v sieti, po sieti putujú veľké objemy dát, a preto sú tieto systémy veľmi náročné na rýchlosť sietí. Pri architektúre klient/server klientsky počítač posiela na server iba požiadavky a ten klientovi vracia výsledky. Medzi klientom a serverom putujú len tie dáta, ktoré klient práve potrebuje, čím je zaťaženie siete oproti systémom s bežnými súborovými databázami výrazne (rádovo) nižšie. Systémy klient/server budú teda pri práci v sieťach výrazne rýchlejšie oproti iným systémom - to sa prejaví hlavne v pomalších sieťach s priamym pripojením.