MRP-K/S

Vlajková loď účtovných programov MRP!

Komplexný účtovno-informačný systém, postavený na technológii SQL Klient/Server s jednoduchým ovládaním, ponúka všetky informácie potrebné pre vedenie účtovníctva, prevádzku a efektívne riadenie firmy. Vďaka svojmu prešpikovaniu rôznymi automatizačnými funkciami patrí k produktom štvrtej - digitálnej priemyselnej revolúcie.

Klientské stanice

MRP-K/S patrí medzi účtovno-informačné systémy s architektúrou klient/server. Na serverovej stanici vykonává správu dát databázový server (ktorý je súčasťou dodávky a zákazník za neho už nič naviac neplatí) + serverová aplikačná logika. Z pohľadu užívateľa sa ale jeho práca odohrává na klientskej stanici. V základnej cene MRP-K/S je už zahrnuté aplikačné softverové vybavenie pre serverovú stanicu a jedna licencia pre klientskú stanicu. V prípade potreby je samozrejme možné nainštalovať a prevádzkovať celý systém len na jednom počítači.

Pre pripojenie ďalších klientských staníc je potrebné zakúpiť klientské licencie. Podľa typu ich delíme na:

  • Bežné rozširujúce licencie
  • TP rozširujúce licencie


Bežné rozširujúce licencie

Sú postačujúce pre drvivú väčšinu užívateľov (aj pre účtovné firmy). Je možné sa pomocou nich pripojiť k serveru MRP-K/S cez bežné siete LAN, ale aj priamo cez internet alebo pomocou tzv. terminálového prístupu.

Môže ich využívať len jeden právny subjekt (fyzický alebo právnický) !


TP rozširujúce licencie

Tieto špeciálne licencie sú určené hlavne pre účtovné firmy, ktoré naviac svojim klientom (iným firmám s iným IČO) umožňujú tzv. TP (terminálový prístup) k účtovným údajom danej firmy prostredníctvom internetu. Užívateľ si môže pre každú TP licenciu vybrať, či ju použije ako základnú licenciu, alebo ako licenciu pomocou ktorej umožní svojím klientom - iným firmám s iným IČO pristupovať k dátam na serveri prostredníctvom terminálových služieb. TP licence nie je možné kombinovať so základnými licenciami. Tieto firmy môžu v podstate plnohodnotne (podľa pridelených prístupových práv definovaných správcom) využívať prakticky všetky užívateľské funkcie (prezeranie dát, editáciu dát, zadávanie a mazanie dát a pod.) účtovno-informačného systému MRP-K/S. Tieto firmy s iným IČO môžu k dátam na serveri pristupovať len cez terminálové služby (terminal server, zdieľanie vzdialenej plochy) - nesmú však mať u seba nainštalovanú klientskú časť účtovno-informačného systému MRP-K/S.

Copyright ©2023 MRP-Company. Všetky práva vyhradené.

Hľadanie