MRP Mzdy a personalistika - nová verzia prináša ePN - prepojenie evidencie PN s portálom eSlužieb Sociálnej poisťovne

Vážení používatelia,

radi by sme Vás informovali, že od aktuálnej verzie 7.12.018 je zapracované: 

ePN - elektronické služby Sociálnej poisťovne

  • Nová funkcia prepojenia na ePN Sociálnej poisťovne umožňuje priamo z programu MRP Mzdy a personalistika vo verziách MULTI a XXL import pracovných neschopností do agendy Obdobia neprítomnosti.

  • Postup ako prepojiť mzdový program na ePN nájdete v tejto FAQ - https://faq.mrp.sk/639