MRP - Databázový manažér

Softvérový produkt pre Windows XP/Vista/7/8/10, ktorý by nemal chýbať v žiadnej firme využívajúcej databázové súbory!

databazovy_manazer.gif
Ak sa chcete presvedčiť o kvalite našich programov skôr, ako si objednáte plnú licenciu, doporučujeme Vám vyskúšať si najskôr DEMOVERZIU.

Stručný prehľad možností programu:

  • Jedinečný nástroj na prehliadanie, editáciu, vyhľadávanie chýb a vykonávanie opráv bežných DBF a Paradoxových tabuliek. Program ocenia hlavne bežní užívatelia počítačov (môžu robiť nad databázami také operácie, ktoré boli doteraz schopní robiť iba skúsení programátori, mnohokrát s nie príliš lacnými vývojovými nástrojmi), ako aj skúsení programátori - možnosť pracovať s SQL konzolou a pod.
  • Podporované databázové tabuľky: dBASE, FoxPro (dBASE III+, dBASE IV, dBASE 5 for Windows, Visual dBASE 7, FoxPro 2.6 a ďalšie kompatibilné s formátom DBF) Paradox (Paradox 3.5, Paradox 4.0, Paradox 5.0 for Windows, Paradox 7.0)
  • Prehliadanie a úprava záznamov tabuľky všetky obvyklé funkcie (pridávanie, mazanie a editácia záznamov) zobrazenie a editácia v znakovej sade špecifickej pre Slovensko alebo Česko (Kamenický, Latin 2, Windows 1250) označovanie blokov záznamov (aj nesúvislých) - blokové operácie so záznamami (mazanie, kopírovanie, export) vyhadávanie záznamov podľa hodnoty jednej alebo viacerých položiek (možnosť použitia masky *, ?) hromadné nahrádzanie hodnôt položiek zobrazenie záznamov podľa indexov definovaných pre tabuľku filtrovanie zobrazených záznamov (výrazom - podľa hodnoty jednej alebo viacerý položiek) nastavenie formátov zobrazenie položiek (pre každú položku alebo všeobecne pre typ položiek) napr. počet desatinných miest možnosť zobrazenia a editácie aj čiastočne porušených tabuliek (napr. DBF tabuľka obsahujúca porušené záznamy tzv. "seno", alebo DBF tabuľka s chýbajúcimi indexovými súborom)
  • Vytváranie nových tabuliek možnosť vytvorenia akejkoľvek verzie tabuľky pre podporované databázy definovanie veľkosti a typu položiek, definovanie indexov, nastavenie znakovej sady jednoduchý sprievodca vás prevedie celým postupom vytvorenia tabuľky
  • Zmena štruktúry už existujúcich tabuliek pridanie novej položky, odstránenie položky zmena typu a veľkosti položky (existujúce dáta sú automaticky upravené pre nový typ a veľkosť) pridanie indexu, odstránenie indexu, zmena parametrov indexu nastavenie znakovej sady
  • Kontrola a oprava tabuliek dBASE, FoxPro a ostatných súborov kompatibilných s formátom DBF kontrola všetkých častí tabuľky (štruktúra hlavičky, popisovače položiek, pole záznamov, indexové súbory, atď.) možnosť automatickej opravy najčastejších chýb (počet záznamov, dáta položky nesúhlasiace s typom, atď.) prehľadný interaktívny protokol s výsledkami kontroly, umožňujúci jednoduchý prechod na miesta chýb (napr. jediným kliknutím je možné zobraziť porušenú tabuľku a presunúť sa na porušený záznam) zobrazenie podrobného popisu chyby, spôsobu opravy a hodnoty pred opravou (pri záznamoch zobrazenie podrobného popisu v stavovom riadku mimo protokol, čo dovoľuje zachovať prehľadnosť protokolu aj v prípade že porušených záznamov je niekoľko tisíc) zvýraznenie chybných záznamov pri zobrazení tabuľky (podrobný popis chyby a opravy pre položku na ktorej je kurzor) možnosť označenia všetkých porušených záznamov a následné vykonanie niektorej z blokových operácií (napr. mazanie)
  • SQL konzola pracuje s tabuľkami dBASE aj Paradox všetky štandardné operácie nad tabuľkou (SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE, atď.) predlohy SQL príkazov (možnosť definovania vlastných predlôh) všetky funkcie pre prácu s tabuľkou (vyhľadávanie, filtrovanie, export, atď.) dostupné tiež nad výsledkom SQL otázky história použitých SQL príkazov
  • Operácie nad tabuľkou zotriedenie záznamov operácie "Pack table" (odstránenie zmazaných záznamov) pre tabuľky dBASE aktualizácia indexov (pre tabuľky dBase i Paradox) zmena názvu, uloženie pod novým názvom (vrátane úpravy hlavičiek prepojených indexových a memo súborov) zmazanie tabuľky export záznamov (DBF, Excel, CSV)