Vážení úžívatelia,

radi by sme Vás informovali, že od aktuálnej verzie 6.65.003 je zapracovaný nový platený 

Modul API - Autonómny a Commandline režim

Používa sa pre napojenie na internetové obchody od iných poskytovateľov, prípadne na generovanie dát z databázy a import niektorých dokladov.

Na prevádzku Autonómneho a Commandline režimu je potrebné mať samostatnú klientskú stanicu!

Cena modulu je 320,- € + DPH

V prípade záujmu si ho môžte objednať v našom e-shope.

Vážení úžívatelia,

radi by sme Vás informovali, že od aktuálnej verzie 6.65.003 je zapracovaný nový platený 

Modul pre import pokladničných dokladov s QR kódom - ScannerPLUS

Obsahuje všetky funkcie a možnosti ako Doplnkový modul pre import pokladničných dokladov s QR kódom plus naviac obsahuje možnosť exportovať a importovať pokladničné doklady z hromadného skenovania.

Cena modulu je 69,- € + DPH

V prípade záujmu si ho môžte objednať v našom e-shope.

Vážení úžívatelia,

radi by sme Vás informovali, že od aktuálnej verzie 8.80.1130  MRP-Vizuálneho účtovného systému sú zapracované nové funkcie:

EVIDENCIA MAJETKU

  • nová funkcia pre export účtovných odpisov

KNIHA MAJETKU

  • nová funkcia pre priame zaúčtovanie účtovných odpisov do účtovného denníka v module MajetokPLUS

ÚČTOVNÝ DENNÍK

  • nové účtovné predkontácie pre účtovanie účtovných odpisov z knihy Majetku

Návod a popis jednotlivých funkcií si môžete prečítať v nasledovnej FAQ 636 - Majetok / Majetok PLUS – vizuálny systém

Vážení úžívatelia,

radi by sme Vás informovali, že od aktuálnej verzie 7.12.012 je zapracované: 

Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2023

  • Aktualizované generovanie dát Hlásenia
  • Doplnený, pre rok 2023 platný, XML formát Hlásenia o vyúčtovaní dane