Vážení úžívatelia,

radi by sme Vás informovali, že od aktuálnej verzie 8.70.1098 je v Podvojnom účtovníctve zapracované: 

Agenda - ÚČTOVNÝ DENNÍK
Pre neziskové organizácie - Účtovná závierka NÚJ ( Príloha k opatreniu č. MF/011079/2021-74 ), ktorá obsahuje:
- vzor výkazu
- predloha : 003 Účtovná závierka NUJ (od 01.01.2022)
- export do XML, ktorý je možné načítať na portáli FS

Pre správny výpočet výkazu NUJ je nutné mať :
- nedefinované stredisko (alebo viac stredísk) pre Hospodársku / Zdaňovanú činnosť.
- vo výpočte nastavený filter stredísk pre túto činnosť.

Uvedený filter slúži na rozdelenie toho, čo patrí do hlavnej a čo do hospodárskej činnosti.
Pokiaľ subjekt neúčtuje nič na hospodársku činnosť, je nutné do filtra stredísk uviesť neexistujúce stredisko (napr. XYZ).

Vážení úžívatelia,

radi by sme Vás informovali, že od aktuálnej verzie 6.50.001 je zapracované: 

Modul Mzdy

  • Aktualizovaný výpočet ročného zúčtovanie dane za zdanovacie obdobie 2022

Modul Faktúry prijaté, Ostatné záväzky, Interné doklady

Faktúry prijaté/Ostatné záväzky - Funkcie - Opravný doklad 100 dní po splatnosti (Interný doklad) - bola pridaná funkcionalita na vytváranie opravných dokladov ktorá vygeneruje do knihy interných dokladov - opravný doklad.

Interné doklady - Funkcie - Opravný doklad k opravnému dokladu (100 dní po splatnosti) - bola pridaná funkcionalita na vytváranie opravných dokladov k opravným dokladom - 100 dní po splatnosti.

Bližší popis - Opravné doklady 100 dní po splatnosti.

Vážení úžívatelia,

radi by sme Vás informovali, že od aktuálnej verzie 7.11.002 je zapracované: 

Ročné zúčtovanie dane za rok 2022

  • Upravená hromadná tlač RZD.
  • Vyriešené nejasnosti výpočtu DB pri zaevidovaní dvoch a viac potvrdení od iných zamestnávateľov.
  • Upozornenie: vzhľadom na komplikovanú metodiku výpočtu ročného nároku na daňový bonus je potrebné venovať vykonaniu RZD zvýšenú pozornosť, výpočet DB na deti skontrolovať, prípadné nezrovnalosti upraviť.

Nová verzia 8.60.1085 MRP Vizuálneho účtovného systému prináša možnosť zakúpenia rozšíreného Doplnkového modulu pre skenovanie pokladničných dokladov s QR kódom ScannerPLUS. Tento modul obsahuje naviac oproti základnému modulu, možnosť exportovať a importovať pokladničné doklady z hromadného skenovania.

Doplnkový modul pre skenovanie pokladničných dokladov s QR kódom ScannerPLUS je v cene 59,90 € + DPH

Na skenovanie pokladničných dokladov môžete použiť:

 - bezplatnú webovú aplikáciu https://scanner.mrp.sk/ určenú pre všetky mobilné zariadenia a zariadenia s webkamerou ako napr. notebook,PC

 - bezplatnú mobilnú aplikáciu MRP-Scanner pre smartfóny s OS ANDROID

 - nami dodávaný ručný scanner QR kódov v cene 63,90 € + DPH

Bližšie informácie aj samotný návod na používanie nájdete v tejto FAQ.

Nová verzia 6.40.011 Účtovného systému MRP-K/S rozširuje možnosť skenovania QR kódu prostredníctvom smartfónu/tabletu (bez ohľadu na to aký OS používa), notebookom/počítačom s webovou kamerou v spolupráci s webovou aplikáciou https://scanner.mrp.sk/

Skenovanie QR kódu je v novej verzii možné realizovať:

Hardvérovo

nami dodávaným ručným scannerom QR kódov v cene 63,90 € + DPH

- smartfónom, tabletom/notebookom/počítačom s webovou kamerou v spolupráci s webovou aplikáciou https://scanner.mrp.sk/

Softvérovo

- analýzou QR kódu z obrázku v prípade, že pokladničný doklad je uložený v súbore typu obrázok

Doplnkový modul na skenovanie pokladničných dokladov s QR kódom je v cene 49,90 € + DPH

Bližšie informácie aj samotný návod na používanie nájdete v tejto FAQ.

Copyright ©2023 MRP-Company. Všetky práva vyhradené.

Hľadanie