Novinky týkajúce sa ročného zúčtovania dane vo verzii 7.06.009

Ročné zúčtovanie dane za rok 2020

  • Aktualizovaný výpočet ročného zúčtovania dane za rok 2020, vzhľadom na Zákon č.47/2021 Z.z platný od 6.2.2021.
  • Doplnený údaj pre zadanie ďalších príjmov pre určenie nároku na daňový bonus (karanténne nemocenské, ošetrovné).
  • Pridané nové tlačivo "ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ" [MF/015679/2020-721].
  • Pre elektronické zasielanie výsledku RZD je doplnená možnosť doplniť predtlačený odtlačok pečiatky a faksimile podpisu zamestnávateľa (§39 dost.16 Zákona o dani).

Okrem doteraz podporovanej verzie servera Firebird 2.5 je možné použiť aj novšiu verziu Firebird 3.0 (3.0.7). Tá umožňuje lepšie využívanie výkonu moderných viacjadrových procesorov, poskytuje vyššiu bezpečnosť prevádzky šifrovaním sieťovej komunikácie a zrýchľuje odozvu programu na pomalých sieťach, najmä pri vzdialenom pripojení cez internet.

Postup prechodu na Firebird 3.0 nájdete tu http://faq.mrp.cz/FaqCz/FaqAnswer.aspx?cislo=446

Copyright ©2021 MRP-Company. Všetky práva vyhradené.

Hľadanie