Važení používatelia programu MRP Mzdy a personalistika,

od 1.7.2022 nadobúda účinnosť Zákon o financovaní voľného času dieťaťa, ktorý prináša aj novelu zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu, v ktorom upravuje podmienky a výšku daňového bonusu od 1.7.2022 a od 1.1.2023.

Predmetná zmena sa týka jednak výšky daňového bonusu ale najmä princípu výpočtu, ktorý je značne komplikovaný. Z tohto dôvodu bude v programe MRP Mzdy a personalistika prepracovaný výpočet daňového bonusu.

Aktuálizácie s novým výpočtom DB sú dostupné v distribúcii od verzie programu 7.09.001.

Vážení úžívatelia,

nakoľko sa blíži termín platnosti novely zákona odkaz zaokrúhľovania hodnoty nákupov na obmedzenie obehu 1 a 2 centových mincí s účinnosťou od 1.7.2022, skrátene zaokrúhľovanie hotovostných platieb na 5 centov, bolo potrebné z našej strany upraviť komunikáciu s jednotlivými e-Kasami a fw našej MRP e-Kasy 8000.

Nové legislatívne zmeny a komunikácia s jednotlivými e-Kasami budú do programov zapracované postupne prostredníctvom aktualizácií cez internet, preto dopočujeme aby ste mali predplatené aktualizácie cez internet a softvér priebežne aktualizovali.

Prehľad doposiaľ zapracovaných zmien s popisom funkčnosti a ukážkami nájdete v tejto FAQ:
FAQ 608 - Podpora zaokrúhľovania hotovostných platieb v MRP softvéroch

Nová verzia 6.38.002 Účtovného systému MRP-K/S prináša možnosť zakúpenia nového Doplnkového modulu pre import pokladničných dokladov s QR kódom.

Doplnkový modul pre import pokladničných dokladov s QR kódom umožňuje pokladničný doklad naskenovať a následne automaticky nahrať naskenované údaje do modulov Pokladňa a Ostatné záväzky. Každý doklad vystavený cez systém e-Kasa má QR kód, v ktorom sú obsiahnuté základné údaje o doklade s prepojením na Finančnú správu SR.

Skenovanie QR kódu je možné realizovať:

Hardvérovonami dodávaným ručným scannerom QR kódov v cene 63,90 € + DPH

Softvérovo - analýzou QR kódu z obrázku v prípade, že pokladničný doklad je uložený v súbore typu obrázok

Pripravujeme aj skenovanie bezplatnou aplikáciou MRP-Scanner pre smartfóny s OS ANDROID, ktoré bude dostupné v ďalších verziách.

Doplnkový modul na skenovanie pokladničných dokladov s QR kódom je v cene 49,90 € + DPH

Bližšie informácie aj samotný návod na používanie nájdete v tejto FAQ.

Nová verzia 8.60.1068 MRP Vizuálneho účtovného systému prináša možnosť zakúpenia nového Doplnkového modulu pre skenovanie pokladničných dokladov s QR kódom. Tento modul umožňuje pokladničný doklad naskenovať a následne automaticky nahrať naskenované údaje do Pokladničnej knihy alebo Ostatných záväzkov. Na skenovanie QR kódu je možné použiť priamo smartfón s OS Android alebo hardvérovú (USB) čítačku čiarových kódov s podporou skenovania QR kódov.

Doplnkový modul pre skenovanie pokladničných dokladov s QR kódom je v cene 29,90 € + DPH

Na skenovanie pokladničných dokladov môžte použiť:

 - bezplatnú aplikáciu MRP-Scanner pre smartfóny s OS ANDROID

 - nami dodávaný ručný scanner QR kódov v cene 63,90 € + DPH

Bližšie informácie aj samotný návod na používanie nájdete v tejto FAQ.

Copyright ©2022 MRP-Company. Všetky práva vyhradené.

Hľadanie