MRP Mzdy a personalistika - nová verzia prináša Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2023

Vážení úžívatelia,

radi by sme Vás informovali, že od aktuálnej verzie 7.12.012 je zapracované: 

Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2023

  • Aktualizované generovanie dát Hlásenia
  • Doplnený, pre rok 2023 platný, XML formát Hlásenia o vyúčtovaní dane