Používanie súborov cookie

01

Čo sú súbory cookie

Cookie je v protokole HTTP malé množstvo stavových dát, ktoré WWW server posiela webovému prehliadaču počas prehliadania webovej stránky daného webového sídla, ak toto používa cookies (množné číslo od cookie). Ak sú cookies v prehliadači povolené, uložia sa na počítači používateľa, zvyčajne ako krátky textový súbor na zvolené miesto. Pri každej ďalšej požiadavke na stránku z toho istého webového sídla potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru, v prípade dočasných cookies len po dobu trvania aktuálnej návštevy (session), v prípade permanentných aj pri každej ďalšej návšteve. Cookies zvyčajne slúžia na rozlišovanie jednotlivých užívateľov, ukladajú sa do nich používateľské predvoľby a pod.
02

Účel cookie

Cookie môžu byť použité na zaznamenávanie voľby, ktorú urobil užívateľ ako napríklad položky pridané v nákupnom košíku v internetovom obchode (e-shop) alebo môžu zaznamenávať aktivitu používateľa počas prehliadania napríklad kliknutia na tlačidlá, prihlásenie alebo zaznamenávanie stránok, ktoré už navštívil. Môžu sa tiež použiť na zapamätanie si ľubovoľných informácií, ktoré používateľ predtým dal do formulárov ako sú mená, adresy, heslá. Iné druhy cookies zabezpečujú niektoré základné funkcie moderného webu. Najdôležitejšie sú autentifikačné (authentication) cookies, ktoré používajú servery na to, aby zistili, či je používateľ prihlásený alebo nie (a s ktorým účtom ak ich má viacej). Bez takéhoto mechanizmu by stránka nevedela, či zobraziť na stránke citlivé informácie alebo nie a požiadať používateľa o autentifikáciu prihlásením (login). Moderné weby však neukladajú meno používateľa a heslo do cookie ale využívajú iné metódy napríklad HTTPS authentication. Tieto údaje aj keď sa uložia v počítači (pri voľbe zapamätať heslo), sú zvyčajne chránené ešte ďalším prístupovým mechanizmom.
03

Príklad rozdelenia účelu cookie

Základné (požadované alebo nevyhnutné pre stránky s prihlasovaním a transakciami) cookie:
 • Zapamätanie prihlasovacích údajov a bezpečné prihlásenie
 • Zapamätanie stavu prebiehajúcej úlohy alebo postupu transakcii
Funkčné cookie:
 • Analýza využívania sídla za účelom poskytovanie prispôsobeného (personalizovaného) obsahu
 • Analýza s cieľom optimalizovať funkčnosť
 • Uložiť obsah nákupného košíka/vozíka
 • Umožniť tretím stranám zdieľanie na sociálnych sieťach
 • Zabezpečiť aby sa webová stránka zobrazovala konzistentne
Reklamné cookie:
 • Poskytovať ponuky alebo reklamy založené na záujmoch
 • Umožniť tretím stranám, aby poskytovali reklamy založené na záujmoch aj na iných stránkach ako tohto poskytovateľa
 • Umožniť zdieľať stránky so sociálnymi sieťami Umožniť posielať komentáre
04

Aké súbory cookie používame na internetovej stránke MRP.SK

 • tawk_uuid_* - HTTP cookie
 • twk_idm_key - Je súbor cookie relácie, ktorý sa pridá iba vtedy, ak sa nenájde žiadny súbor twk_uuid (expiruje, keď je prehliadač zatvorený)
 • twk_token_* - Lokálne úložisko HTML
 • tawk_uuid_propertyId - Sleduje jedinečných návštevníkov webovej lokality, neukladá Vaše osobné údaje (expiruje za 6 mesiacov)
 • TawkConnectionTime - Spravuje požiadavky na súčasné načítanie miniaplikácie (expiruje, keď je prehliadač zatvorený)
05

Povolenie, zakázanie alebo odstránenie cookie

Cookie majú mnohé výhody a ich používanie uľahčuje prehliadanie. Vo všeobecnosti ich netreba zakazovať ani zatracovať.

Užívateľ má možnosť v počítači cookie prehliadať a odstrániť ich jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak vie kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača. Odstránenie cookie z počítača nemá žiaden podstatný vplyv na prehliadanie webu. Web by mal potom (pri ďalšej návšteve po odstránení cookie) užívateľa pokladať za nového. Je však pravdou, že po odstránení sa môžu odstrániť aj niektoré údaje, ktoré uľahčujú prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov.

Užívateľ môže úplne zakázať ukladanie cookie na svojom počítači alebo si zvoliť režim privátneho (privacy mode) prehliadania (Inkognito, inPrivate a pod.), ktorý má ešte výraznejšie obmedzenia. Musí však potom počítať s obmedzeniami, ktoré vyplývajú z nemožnosti využiť výhody cookie. Nie je pravda, že web nefunguje bez cookie. Nefungujú len služby, pre ktoré sú cookie nevyhnutné.