MRP - Aktualizačný manažér

MRP Aktualizačný manažér je softvér, ktorý Vám prostredníctvom Internetu poskytne aktuálne informácie o nových verziách konkrétnych MRP programov Vizuálneho systému a Klient/Server aplikácie).

aktualizacny_manazer1.png

Stručný prehľad možností programu:

  • MRP Aktualizačný manažér tiež umožňuje nastaviť automatickú kontrolu aktuálnosti programu, ktorá zisťuje existenciu nových verzií. MRP Aktualizačný manažér ďalej umožňuje aktualizovať z konkrétneho vybratého adresára (zložky) na Vašom PC alebo na PC na lokálnej sieti.
  • MRP Aktualizačný manažér spustíte v programoch MRP-Vizuálneho účtovného systému cez menu "Pomoc -> Aktualizácia programu" a v účtovnom systéme MRP - K/S z menu "Údržba -> Aktualizácia programu" 
  • V prípade existencie novšej verzie MRP-programu (ako je Vaša súčasná) Vám MRP Aktualizačný manažér poskytne podrobné informácie o novinkách v tejto verzii. Pokiaľ máte predplatený upgrade cez Internet, môžete si pomocou sprievodcu okamžite stiahnuť a nainštalovať najnovšiu verziu programu.