image
Alfa a omega pre podnikateľov je kvalitný softvér pre účtovníctvo, fakturáciu, mzdy, sklad, pokladne a reštaurácie od MRP. Olymp ročnej uzávierky je pohoda pri vypracovaní daňových priznaní v MRP účtovných programoch. Značné množstvo money ušetríte účtovaním v MRP účtovných programoch. Už žiadne kros preteky na motocykloch, ale pohoda pri účtovaní v účtovnom systéme MRP-K/S, založenom na architektúre typu Klient/Server.
Základ Vizuálneho a Univerzálneho systému
Názov Inštalačné súbory
Veľkosť
Základ Vizuálneho systému
Súbor je potrebné uložiť do jedného priečinka (adresára), z ktorého spustíte inštaláciu cez Setup.exe.
Zaklad.exe (5,8 MB
Základ Univerzálneho systému Zaklad.exe (1,2 MB)