image
Alfa a omega pre podnikateľov je kvalitný softvér pre účtovníctvo, fakturáciu, mzdy, sklad, pokladne a reštaurácie od MRP. Olymp ročnej uzávierky je pohoda pri vypracovaní daňových priznaní v MRP účtovných programoch. Značné množstvo money ušetríte účtovaním v MRP účtovných programoch. Už žiadne kros preteky na motocykloch, ale pohoda pri účtovaní v účtovnom systéme MRP-K/S, založenom na architektúre typu Klient/Server.

MRP - Vizuálny účtovný systém


Určený pre prácu v operačných systémoch Windows XP/Vista/7/8/10 
(Windows aplikácie)


 Neprehliadnite! účtovné komplety MRP - Silver a MRP - Gold 
za zvýhodnené ceny. Viac informácii...

Mzdy a personalistika

Softvérový produkt na prehľadné vedenie mzdovej agendy.

Jednoduché účtovníctvo

Variabilný systém na vedenie všeobecne povinných agend jednoduchého účtovníctva.

Podvojné účtovníctvo

Vysoko variabilný účtovný systém na vedenie všeobecne povinných účtovných agend Podvojného účtovníctva.

Fakturácia

Program na vystavovanie a sledovanie faktúr.

Sklad

Program na vedenie skladovej evidencie.

Maloobchod

Softvérový produkt určený firmám a podnikateľom zaoberajúcim sa maloobchodným predajom.

Reštaurácia

Softvérový produkt, vhodný pre rôzne typy reštauračných zariadení, aj pre zariadenia poskytujúce donáškovú službu

Výroba a kalkulácie

Softvérový produkt pre malé a stredné podniky zaoberajúce sa zákazkovou výrobou, resp. sériovou výrobou.

Evidencia majetku

Program zabezpečuje sledovanie HNDM a DHNM - rozšírený modul v porovnaní s tým, ktorý je súčasťou účtovníctva.

Pošta

Program určený na evidenciu prijatej a odoslanej pošty.

Daň z príjmu fyzických a právnických osôb

Pomocník na prípravu a tlač formulárov pre daň z príjmu fyzických osôb.

Kniha jázd

Umožňuje viesť knihu jázd firemných aj súkromných vozidiel používaných pre služobné účely.

 

Minimálna konfigurácia pre vizuálny účtovný systém:

Operačný systém:

odrazka1 Windows 10

odrazka1 Windows 8

odrazka1 Windows 7

odrazka1 Windows Vista

odrazka1 Windows XP
 

 

 

 

Alfa a omega pre podnikateľov je kvalitný softvér pre učtovníctvo, fakturáciu, mzdy, sklad, pokladne a reštaurácie od MRP.