MRP - Doplnkové programy

GDPR - software

Gdpr software je platforma vyvinutá audítormi v slovenskej spoločnosti Datasoft Consulting s.r.o., pričom spĺňa požiadavku účinného organizačného/technického opatrenia v informačných systémoch prevádzkovateľa podľa § 39 zákona č. 18/2018 Z. z. na ochranu osobných údajov.

MRP - Databázový manažér

Softvérový produkt pre Windows XP/Vista/7/8/10, ktorý by nemal chýbať v žiadnej firme využívajúcej databázové súbory! Jedinečný nástroj na prehliadanie, editáciu, vyhľadávanie chýb a vykonávanie opráv bežných DBF a Paradoxových tabuliek.

MRP - Aktualizačný manažér

MRP Aktualizačný manažér je softvér, ktorý Vám prostredníctvom Internetu poskytne aktuálne informácie o nových verziách konkrétnych MRP programov Vizuálneho systému a Klient/Server aplikácie).
Copyright ©2021 MRP-Company. Všetky práva vyhradené.

Hľadanie