Doplnky k programom

Doplnky k programom

Ponúkame Vám zdarma stiahnutie doplnkov MRP programového vybavenia. Tieto doplnky sú určené pre legálnych užívateľov našich programov. Pred stiahnutím súborov si pozorne prečítajte uvedené informácie, najmä program a verziu pre ktorú je príslušný doplnok určený.

Doplnky určené pre MRP-K/S a Vizuálny systém Sklad, Maloobchod a Reštaurácia

Inštalačný balík knižníc pre podporu Fiškálnych modulov. Dôležité upozornenie: Nainštalovanie Fiškálneho modulu pre Windows XP/Vista/7/8/10 je nevyhnutné pre činnosť agend vizuálneho účtovného systému, ktoré využívajú fiškálny modul (Sklad, Maloobchod a Reštaurácia) a účtovného systému 3. generácie MRP-K/S. Pokiaľ by sa tento modul nenainštaloval, v nastavení maloobchodu pri zvolení Fiškálneho modulu by sa informácia o tomto vybratom module neuložila. Pre uloženie je potrebné nainštalovať SETUPFM.EXE
Názov programu Verzia Stiahnuť
Inštalačný balík knižníc pre podporu Fiškálnych modulov.
Pre verzie:
od 5.69.007 programu MRP-K/S
od 7.80.255 programu Maloobchod
od 7.80.928 programu Sklad
od 3.80.002 programu Reštaurácia
25
Inštalačný balík knižníc pre podporu Fiškálnych modulov.
Pre verzie:
od 5.43.004 programu MRP-K/S
od 7.50.228 programu Maloobchod
od 7.50.853 programu Sklad
od 3.70.003 programu Reštaurácia
24

Doplnky určené pre program Mzdy a personalistika

Názov programu Stiahnuť
Postup inštalácie + Súbory pre inštaláciu knižnice MS XML
Nápoveda k makrojazyku JoPas.

Doplnkový program určený na odoslanie / načítanie položiek do MRP Registračnej pokladnice CRLX

Názov programu Stiahnuť
MRPCRLX
Copyright ©2019 MRP-Company. Všetky práva vyhradené.

Hľadanie