Školenie Nitra

nitra_skoliaca.jpg
Vážení užívatelia, dovoľujeme si Vám ponúknuť možnosť zaškolenia na účtovné a mzdové programy firmy MRP-Company, spol. s r.o. Táto služba je spoplatňovaná samostatným cenníkom (viď nižšie), t. j. školenie nie je zahrnuté v cene licencie programu. Školenia sa uskutočňujú v špeciálnej školiacej učebni v budove firmy MRP v Nitre na Golianovej ulici č. 77 (maximálny počet účastníkov na jeden termín je 9). Školenie trvá od 8:00 hod. do 16:00 hod. Pre úspešné zvládnutie školenia je nutné ovládať základy práce na PC. Školenie je zamerané na vysvetlenie základných funkcií MRP® programov.

Termíny školení

Na základe Vašej objednávky Vám bude vystavená predfaktúra, ktorú je nutné uhradiť čo najskôr, aby sme najneskôr do troch dní pred termínom školenia mali potvrdenú platbu. Zároveň Vás prosíme, potvrdený príkaz o úhrade nám obratom zašlite na email: nitra@mrp.sk

Mzdy a personalistika (Vizuálny účtovný systém)
Dátum školenia Cena za osobu Objednať
21.11.2017 30,25 € + DPH Objednať
Podvojné účtovníctvo účtovníctvo + Fakturácia (Vizuálny účtovný systém)
Sklad+Fakturácia (Vizuálny účtovný systém)
Sklad+Fakturácia+Objednávky (MRP - K/S)
V prípade neoznámenej neúčasti na školení (minimálne tri pracovné dni pred začatím školenia) si vyhradzujeme právo stornovacieho poplatku vo výške 30% z ceny školenia.
MRP - Company, spol. s r. o. si vyhradzuje právo na zmenu termínového plánu, resp. posunutie termínu školenia.

Prihlasovací formulár


Dátum školenia*
Názov školenia:*
Kontaktné údaje:*
E-mail:*
Poznámka
Opíšte text z obrázku
Copyright ©2018 MRP-Company. Všetky práva vyhradené.

Hľadanie