Školenie Brezno

skoliaca_brezno.jpg
Vážení užívatelia, dovoľujeme si Vám ponúknuť možnosť zaškolenia na účtovné a mzdové programy firmy MRP-Company, spol. s r.o. Táto služba je spoplatňovaná samostatným cenníkom (viď nižšie), t. j. školenie nie je zahrnuté v cene licencie programu. Školenia sa uskutočňujú v špeciálnej školiacej učebni v budove firmy MRP v Brezne na Rázusovej ulici č. 91 (maximálny počet účastníkov na jeden termín je 10). Školenie trvá od 9:00 hod. do 16:00 hod. Pre úspešné zvládnutie školenia je nutné ovládať základy práce na PC. Školenie je zamerané na vysvetlenie základných funkcií MRP® programov.

Termíny školení

Na základe Vašej objednávky Vám bude vystavená predfaktúra, ktorú je nutné uhradiť čo najskôr, aby sme najneskôr do troch dní pred termínom školenia mali potvrdenú platbu. Zároveň Vás prosíme, potvrdený príkaz o úhrade nám obratom zašlite na email: mail@mrp.sk

Podvojné účtovníctvo + Fakturácia (Vizuálny účtovný systém)
Dátum školenia Cena za osobu Objednať
Dátum školenia sa upresní po telefonickom dohovore a dostatočnom počte prihlásených záujemcov. 53,78 € + DPH Objednať
Mzdy a personalistika (Vizuálny účtovný systém)
Sklad (Vizuálny účtovný systém)
NOVINKA - Online školenie
V prípade neoznámenej neúčasti na školení (minimálne tri pracovné dni pred začatím školenia) si vyhradzujeme právo stornovacieho poplatku vo výške 30% z ceny školenia.
MRP - Company, spol. s r. o. si vyhradzuje právo na zmenu termínového plánu, resp. posunutie termínu školenia.

Prihlasovací formulár

Poskytovateľ školení MRP a Prevádzkovateľ  firma MRP-Company, spol. s r.o. získava  a spracúva firemné kontaktné údaje od potencionálnych záujemcov o účasť na školení MRP-účtovných a mzdových programoch na právnom základe.


Dátum školenia*
Názov školenia:*
Kontaktné údaje:*
E-mail:*
Poznámka