Školenie Bratislava

skoliacamiesnostba.jpg
Vážení užívatelia, dovoľujeme si Vám ponúknuť možnosť zaškolenia Vašich účtovníkov na účtovné programy MRP®. Školenie prebieha v špeciálnej počítačovej učebni v budove firmy MRP - Kompany, s.r.o. na Záborského ulici č. 34 v Bratislave. Je nutné, aby účastníci školenia ovládali základy PC, účtovné resp. mzdové agendy. Maximálny počet účastníkov na jednom kurze je 8. Školenie začína o 8:00 hod a končí približne o 16:00 hod (s prestávkou na obed od 12:00 hod do 13:00 hod).

Termíny školení

Na základe Vašej objednávky Vám bude vystavená predfaktúra, ktorú je nutné uhradiť čo najskôr, aby sme najneskôr do troch dní pred termínom školenia mali potvrdenú platbu. Zároveň Vás prosíme, potvrdený príkaz o úhrade nám obratom zašlite na email: bratislava@mrp.sk

Mzdy a personalistika (Vizuálny účtovný systém)
Dátum školenia Cena za osobu Objednať
Dátum školenia sa upresní po telefonickom dohovore a dostatočnom počte prihlásených záujemcov. 60,50 € + DPH Objednať
Podvojné účtovníctvo účtovníctvo + Fakturácia (Vizuálny účtovný systém)
Jednoduché účtovníctvo + Fakturácia (Vizuálny účtovný systém)
NOVINKA - Online školenie
V prípade neoznámenej neúčasti na školení (minimálne tri pracovné dni pred začatím školenia) si vyhradzujeme právo stornovacieho poplatku vo výške 30% z ceny školenia.
MRP - Company, spol. s r. o. si vyhradzuje právo na zmenu termínového plánu, resp. posunutie termínu školenia.

Prihlasovací formulár

Poskytovateľ školení MRP a Prevádzkovateľ  firma MRP-Company, spol. s r.o. získava  a spracúva firemné kontaktné údaje od potencionálnych záujemcov o účasť na školení MRP-účtovných a mzdových programoch na právnom základe.


Dátum školenia*
Názov školenia:*
Kontaktné údaje:*
E-mail:*
Poznámka