tablet-stredni.gif

MRP - Kamerový systém

MRP - Kamerový systém je počítačový monitorovací a strážiaci videosystém, ktorý umožňuje prenášať obraz cez internet, sieťach LAN a telefónnych sieťach.

Ak sa chcete presvedčiť o kvalite našich programov skôr, ako si objednáte plnú licenciu, doporučujeme Vám vyskúšať si najskôr DEMOVERZIU.

Stručný prehľad možností kamerového systému:

 • Možnosť použitia bežných monochromatických alebo farebných kamier
 • Individuálna konfigurácia jasových, kontrastných a farbonosných zložiek signálu každej kamery.
 • Multiplexné sledovanie obrazu na všetkých pripojených kamerách na Video -serveri
 • Ukladanie snímkov na harddisk pri narušení stráženého objektu
 • Podpora ukladacieho priestoru na stanici Video - server až do 1000 GB.
 • Signalizácia vzniku poplachu reproduktorom na stanici Video -server.
 • Pri vyhodnotení poplachu na stanici Video -server automatické odoslanie e-mailu so snímkom narušiteľa
 • Pri vyhodnotení poplachu na stanici Video -server automatické odoslanie SMS správy (cez pripojený GSM mobilný telefón k Video - serveru) až na niekoľko osobných GSM telefónov.
 • Možnosť exportu uložených snímkov do formátu AVI alebo BMP, prípadne tlač uložených snímkov.
 • Na každej kamere možnosť nastavenia až 8 rôzne sa prekrývajúcich zón stráženia. V týchto zónách potom videosystémy na základe špeciálnej softvérovej analýzy dokážu automaticky vyhodnotiť pohyby (narušenie), a to bez prídavných PIR čidiel.
 • Individuálne nastavenie citlivosti každej kamery na zmenu jasových zložiek narušiteľa, ktoré sú schopné vyvolať poplach na stráženom objekte.

Popis základných funkcií MRP Kamerového systému:

Monitorovanie

Monitorovanie

Pomocou Video servera môžete monitorovat jeden až dvadsať objektov (16 analógových kamier + 4 IP kamery) a snímky z daných objektov ukladať na pevný disk. Systém umožňuje analyzovať udalosti až niekolko mesiacov dozadu.

Nová verzia 5.10 prináša webový prístup Teraz sa môžete cez webový prehliadač (v mobile, tablete, notebooku a počítači) odkiaľkoľvek pripojiť k videoserveru a sledovať, čo sa práve deje vo Vašej firme. Nezáleží na tom, aký máte operačný systém. Nezáleží ani na tom, či máte zariadenie od Microsoftu, Applu, Samsungu alebo od niekoho iného...

 

Stráženie

Na jednotlivých sledovaných objektoch je možné nastaviť zóny narušenia. Pri narušení týchto zón Video-server udalosť zaznamená na harddisk, potom pomocou internetu alebo modemu a bežnej telefónnej siete je schopný bez zásahu obsluhy spojiť sa so stanicou Video-klient a odosielať jej snímky narušiteľa, umožňuje odoslať poplachové textové správy (SMS) so zoznamom narušených kamier a poplachové multimediálne správy (MMS), WAP správy a e-maily so snímkami narušenej kamery. MRP-Video klient pri prijatí hlásenia o poplachu dokáže na Vás prehovoriť ľudským hlasom. V prevedeniach disponujúcich vstupmi a výstupmi (Standard, Professional verzia 4.x) môže Video server pri poplachu zopnúť výstup a tým, napr. spustiť sirénu.

Stráženie

 

Vzdialené monitorovanie a ovládanie

Vzdialené monitorovanie a ovládanie

Z ľubovoľného miesta na svete, pomocou internetu alebo bežného telefónneho spojenia môžete sledovať, čo sa deje vo Vašej firme, u vás doma. Taktiež môžete prehlliadať archívne snímky, protokol udalostí a nastavovať stráženie Video serveru a parametre jednotlivých kamier. Video server môžete tiež ovládať prostredníctvom SMS správ a nechať si na vyžiadanie zaslať snímky z vybraných kamier prostrednictvom MMS a WAP správ.

 

Plánovanie

Video server umožňuje naplánovať spustenie jednotlivých akcií a to tak, aby sa mohli robiť buď opakovane (napr. v určité dni v týždni) alebo jednorázovo. Naplánovanie je možné nastaviť aj na štátne sviatky. Vďaka tomu môžete Video server vo Vašej firme nastaviť tak, aby mimo pracovnú dobu strážil a zasielal Vám poplachové snímky na mobilný telefón a v pracovnej dobe len archivoval snímky z vybraných kamier.

LAN modul

 

Copyright ©2018 MRP-Company. Všetky práva vyhradené.

Hľadanie