krabica_2orig.png

GDPR BEZ STAROSTÍ

Gdpr - software je softvérová aplikácia určená pre všetkých prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú vo svojich agendách/informačných systémoch osobné údaje fyzických osôb, a to od malých firiem, účtovných kancelárií, cez stredne veľké spoločnosti až po nadnárodné koncerny s množstvom zamestnancov a agend.

Pre klientov MRP-Company s.r.o. je naviac pripravená atraktívna zľavnená cena a to  od 199,- eur + DPH/za komplexnú admin licenciu.

Realizáciu objednávky, podporu, inštaláciu a poradenstvo zabezpečuje spoločnosť Datasoft Consulting s.r.o., viac informácií nájdete tu www.gdpr-software.eu

Gdpr software je platforma vyvinutá audítormi v slovenskej spoločnosti Datasoft Consulting s.r.o., pričom spĺňa požiadavku účinného organizačného/technického opatrenia v informačných systémoch prevádzkovateľa podľa § 39 zákona č. 18/2018 Z. z. na ochranu osobných údajov.

 

Stiahnite si a vyskúšajte program GDPR software s už vytvorenými ukážkovými zadaniami prevádzkovateľov. Požiadavky pre spustenie aplikácie: Windows 7 SP1 a vyšší, .NET Framework 4.5, 2 GB RAM, 10GB miesta na disku.

ČÍM JE TENTO SOFTVÉR VÝNIMOČNÝ?

 • Ako jednoduchý softvér s intuitívnym ovládaním riadi všetky požadované evidencie informačných systémov (agend);
 • Obsahuje množstvo doplňujúcich informácií;
 • Riadi manažment bezpečnostných incidentov spolu s generovaním hlásení pre dotknuté osoby aj dozorný orgán;
 • Generuje konkrétne formulované odpovede dotknutým osobám z jednotlivých agend
 • Vedie si zoznamy zamestnancov, oprávnených a zodpovedných osôb a tiež zoznamy dotknutých osôb spolu s archívom súhlasov dotknutých osôb;
 • Poskytuje prostredníctvom sprostredkovateľskej licencie sofistikovaný dohľad a určenie bezpečného spracúvania pre všetkých sprostredkovateľov a jeho oprávnené osoby a množstvo ďalších funkcií;
 • Zo softvéru je možné tlačiť zostavy a jednotlivé dokumenty;
 • Umožňuje jednoduché vyhľadávanie a tiež indexovanie prístupov k údajom;
 • Zároveň obsahuje vo svojich záložkách vzory bezpečnostnej dokumentácie, súhlasov dotknutých osôb, poverenia oprávnených osôb, vzory zmlúv so sprostredkovateľmi;
 • V kapitole školenia máte k dispozícii školenia pre oprávnené osoby v pptx formáte, podklad pre interný audit a kompletnú legislatívu;
 • Podrobnejšie informácie získate na stránke www.gdpr-software.eu

PRE KOHO JE GDPR SOFTWARE URČENÝ, PREČO HO POUŽÍVAŤ:

Významné organizačné opatrenie – systémové riadenie ochrany osobných údajov prostredníctvom GDPR software je účinná pomôcka pre každého štatutára, zodpovednú osobu, manažéra IB ako sa vyhnúť chybám pri spracúvaní osobných údajov, napomôcť objektivizácii rozhodnutí o bezpečnostných opatreniach k jednotlivým spracovateľským operáciám a minimalizácii vzniku bezpečnostných incidentov. 

Viete si v súčasnosti predstaviť ako vediete účtovníctvo, mzdy a personalistiku, zákaznícku agendu bez príslušného softvéru, teda len v papierovej podobe alebo len evidenčne vo Worde, Exceli? Nemysliteľné. Rovnako ho neviete riadiť a manažovať cez antivírusový systém, softvér na sledovanie prienikov do serverov, alebo len uložením dát do cloudu. GDPR software je rovnako účinný nástroj ako je napr. Vami používaný účtovný a mzdový softvér pre spracúvanie agendy miezd a účtovníctva, ktorý máte udržiavaný v súlade s aktuálnou legislatívou alebo DMS pre spracúvanie všetkých interných procesov v organizácii. Bez dát je softvér nanič, udržiavaný a vedený je perfektným nástrojom na riešenie problematiky GDPR a zároveň úspešne implementovaným organizačným opatrením podľa zákona na ochranu osobných údajov. Evidencie agiend, právnych základov, súhlasov dotknutých osôb, oprávnení oprávnených osôb, generovanie odpovedí z konkrétnych agiend na spracúvané osobné údaje dotknutých osôb, manažmentu bezpečnostných incidentov s možnosťou nahlásenia na dozorný orgán a dotknutým osobám, vedenie záznamov o spracovateľských činnostiach, posúdenia vplyvov, vzorov bezpečnostnej dokumentácie a mnoho ďalších funkcií – to obsahuje GDPR SOFTWARE.
Copyright ©2019 MRP-Company. Všetky práva vyhradené.

Hľadanie