Moduly - MRP Vizuálneho účtovného systému

Daň z príjmu právnických a fyzických osôb

Daň z príjmu právnických a fyzických osôb

Pomocník na prípravu a tlač formulárov pre daň z príjmu fyzických a právnických osôb.


Hlavné výhody:  Objednať Daň z príjmu FO      Objednať Daň z príjmu PO

Stručný prehľad možností programu

  • Pravidelne aktualizovaný doplnkový modul na prípravu a tlač formulárov Dane z príjmov, tak právnických ako aj fyzických osôb. O tento modul môžu byť rozšírené programy Jednoduché účtovníctvo a Podvojné účtovníctvo Vizuálneho systému.
  • Doplnkové moduly Daň z príjmu fyzických a právnických osôb sa môžu používať len s prepojením na Jednoduché a Podvojné účtovníctvo. Upozornenie: Aj keď je program výborným pomocníkom, daňového poradcu nahradiť nedokáže...
  • Viac informácií o tomto programe a odpovede na vaše otázky Vám radi poskytneme na e-mailovej adrese mail@mrp.sk

Daň z príjmu agendy

Daň z príjmu obsahuje nasledujúce agendy:

Daň z príjmu fyzických osôb

Daň z príjmu fyzických osôb

Výborný pomocník pre prípravu a tlač formulárov pre daň z príjmu fyzických osôb: - Daňové priznanie fyzických osôb - Poznámky k účtovnej závierke - Daň z motorových vozidiel

 

Daň z príjmu právnických osôb

Výborný pomocník pre prípravu a tlač formulárov pre daň z príjmu právnických osôb: - Daňové priznanie právnických osôb - Poznámky k účtovnej závierke - Daň z motorových vozidiel

Daň z príjmu právnických osôb
Copyright ©2023 MRP-Company. Všetky práva vyhradené.

Hľadanie