8.60.1088 16.11.2022
EDITOR FORMULÁROV DANE Z PRÍJMU
- nové tlačivá za rok 2022
  - daň z motorových vozidiel
  - Poznámky k Účtovnej závierke
8.60.1087 14.11.2022
PEŇAŽNÝ DENNÍK
- zjednodušenie editácie zaúčtovania úhrad zaokrúhľovacích rozdielov dokladov
8.60.1086 26.10.2022
PEŇAŽNÝ DENNÍK
- zaúčtovanie zaokrúhľovacích rozdielov z pomocnej Knihy pokladne
  - zmena editácie zaúčtovania - na úpravu ponúkne prvý zo zápisov

KNIHA JÁZD
- nové sadzby stravného a sadzieb základnej náhrady platné od 01.09.2022
8.60.1085 12.10.2022
Doplnkový modul pre skenovanie pokladničných dokladov s QR kódom ScannerPLUS
- rozšírenie doplnkového modulu Scenner o Export / Import hromadne skenovaných dokladov z modulu eKasa

Nový užívateľsky definovaný číselník pre označenia dokladov
- prepojenie na agendu Kniha pokladne, Ostatné pohladávky / záväzky a okno hromadného skenovania QR kódov dokladov

Podpora POS - Tatrabanka PRSK05
8.60.1083 26.9.2022
PEŇAŽNÝ DENNÍK
- zaúčtovanie zaokrúhľovacích rozdielov dokladov alebo ich úhrad
- 14 nových predkontácií pre účtovanie zaokrúhľovacích rozdielov
8.60.1081 16.8.2022
ÚČTOVNÝ DENNÍK
- zaúčtovanie zaokrúhľovacích rozdielov dokladov alebo ich úhrad
- rozúčtovanie neuplatnenej DPH a zodpovedajúceho pomerného základu
- 21 nových účtovných predkontácií pre účtovanie neuplatnenej časti DPH a zaokrúhľovacích rozdielov
8.60.1078 20.7.2022
Doplnkový modul pre skenovanie pokladničných dokladov
- úprava pre načítanie dokladu so zaokrúhlením

FAKTÚRY VYDANÉ
- pridané nové nastavenie zaokrúhľovania celkovej čiastky vydanej faktúry na 5 centov
8.60.1076 30.6.2022
Podpora pre modul eKasa
- zaokrúhlenie platby v hotovosti na 5 centov platné od 1.7.2022
- MRP eKasa 8000, Fiskal PRO, Elcom Euro 50/80/150, Efox, Bowa, Varos - eFT4000B/eFT5000B, eFT4000/FT5000
- podrobný popis nájdete na adrese :
https://faq.mrp.sk/608

Doplnkový modul pre skenovanie pokladničných dokladov
- nastavenie typu DPH skenovaných dokladov

ÚČTOVNÝ DENNÍK
- Rozpočtové a príspevkové organizácie - pridaný finančný výkaz k opatreniu
  č. MF/004791/2022-313: Výkaz Fin 2 -04
8.60.1073 27.6.2022
Doplnkový modul pre skenovanie pokladničných dokladov
- zobrazenie dokladu v samostatnom okne s možnosťou ponechania zobrazenia

FAKTÚRY VYDANÉ
- predlohy 001 Faktúra / Predfaktúra - všestranná doplnené o QR kód
8.60.1070 21.4.2022
Doplnkový modul pre skenovanie pokladničných dokladov
- automatické pridávanie adries zo skenovaných dokladov