7.80.922 22.9.2017
Údržba dát - Nulovanie dát
- Skladové karty a pohyby
  - doplnenie automatického zálohovania dát pred nulovaním a automatickej optimalizácie dát po nulovaní
7.80.921 22.9.2017
Doplnenie kompatibility s novou Web stránkou
- sťahovanie manuálov, doplnkov a aktualizácií

FAKTÚRY PRIJATÉ
- nová predloha výstupnej zostavy Zoznam faktúr
  025 Zoznam prijatých faktúr (VS, doklad úhrady)

Import dát
- z formátov PHC, DBF a TXT
  - podpora staršiehio fotmátu importu - bez aktualizácie údajov adresy
7.80.920 22.9.2017
Agenda DPH
- režim DPH po úhrade
  - úprava prípravy dát pre zostavu zoznam DPH dokladov - pre agendy Ostatných pohľadávok a záväzkov

Export / Import dát
- formát XML
  - doplnená podpora reimportu adries
  - doplnenie exportu adries o IBAN, SWIFT

Sklad
- úprava prepočtu recyklačného poplatku ak je menší ako 1 cent
7.80.919 9.8.2017
Import dát
- z formátov PHC, DBF a TXT
  - parameter pre aktualizáciu adries pri importe + aktualizácia údajov adresy ak už IČO existuje
  - ukladanie reportu do txt súborov

SKLAD
-  číselník recyklačných poplatkov doplnený rýchle hľadanie a triedenie podľa popisu a čiastky
7.80.917 21.7.2017
FAKTÚRY VYDANÉ
- úprava predlôh výstupnej zostavy Faktúra :
  061 - Faktúra - všestranná (v Angl. jazyku)
  063 - Faktúra s odpočtom záloh ( sumarizačná v Angl. jazyku )

KNIHA MAJETKU
- výstupná zostavy Zoznam majetku rozšírená o načítanie spôsobu triedenia z predlohy

SKLADOVÉ POHYBY
- povolenie funkcie medziskladového presunu aj pre výdajku vytvorenú inventúrou
7.80.916 29.6.2017
FAKTÚRY VYDANÉ
- hľadanie doplnené aj o hľadanie podľa pôvodného čísla objednávky
- úprava predlôh výstupnej zostavy Faktúra :
  001, 018 - k číslu predfaktúry pribudol údaj o neuhradenej čiastke na predfakúre

SKLAD
- nastavenie preberania Zloženej skladovej karty do vydanej objednávky, prijatej faktúry a skladovej príjemky

VÝSTUPY
- parametre výstupných zostáv doplnené o ID adresy, číslo zákazníckej karty a číslo obchodného zástupcu
7.80.914 29.6.2017
SKLAD
- nastavenie preberania Zloženej skladovej karty do prijatej objednávky a vydanej faktúry
7.80.912 27.4.2017
FAKTÚRY, POHĽADÁVKY a ZÁVÄZKY
- doplnená možnosť úhrady tuzemského dokladu v zahraničnej mene
7.80.911 11.4.2017
SKLADOVÉ POHYBY
- nová predloha výstupnej zostavy Výdajka
  032 Výdajka ako Dodací list ( hmotnosť MJ / celková )
7.80.910 7.4.2017
OBJEDNÁVKY PRIJATÉ
- rezervácia položky objednávky v sklade
  - ak nie je povolený úplný pristup do agendy Skladových kariet - stačí úplný prístup do agendy Skladových pohybov

KNIHA POKLADNE
- zrýchlenie zadávania kurzových rozdielov pre zahraničnú pokladňu

KNIHA MAJETKU
- nová predloha výstupnej zostavy Zoznam majetku
  007 Zoznam majetku - inventúra po odpise