8.30.996 21.8.2019
Optimalizácia importu dát pre Elcom Euro 50/80/150 - eKasa
8.30.995 20.8.2019
BANKOVÉ VÝPISY
- Hromadné zaúčtovanie položiek výpisu
  - doplnené parametre spôsobu spracovania položiek
  - možnosť zaradiť nespracované položky priamo do denníka

Doplnená podpora pre Bowa - eKasa
 - pre sprístupnenie nutná aktivácia balíčka podpory komunikačného modulu
8.30.993 13.8.2019
Doplnená podpora pre Elcom Euro 50/80/150 - eKasa
 - pre sprístupnenie nutná aktivácia balíčka podpory komunikačného modulu
8.30.992 1.8.2019
Doplnená podpora pre Fiskal PRO - eKasa
 - pre sprístupnenie nutná aktivácia balíčka podpory komunikačného modulu
8.30.990 18.7.2019
Podpora pre MRP eKasa 8000
- pridané parametre pre : počet znakov z názvu karty a tlač poznámky z karty
- pridaná funkcia pre Storno pohybu - s vytvorením prepojenia na povodný doklad bez nutnosti zadávania pôvodného UID
8.30.988 28.6.2019
Podpora pre MRP eKasa 8000
- nastavenie parametra Timeout
- tlač kópie dokladu pri úhrade faktúry ( pripojená biela ACLAS CRLX )
8.30.987 27.6.2019
Podpora pre MRP eKasa 8000 - úprava zaokrúhľovania celkovej ceny položky
8.30.985 20.6.2019
KNIHA JÁZD
- nové sadzby stravného platné od 01.07.2019
8.30.984 14.6.2019
Podpora pre MRP eKasa 8000
8.20.983 22.5.2019
UČTOVNÝ DENNÍK
- nové predlohy výstupnej zostavy Hlavná kniha (syntetická ev.)
  012 Podrobný výpis - suma podľa komplet. klasifikácie
  013 Skrátený výpis - suma podľa komplet. klasifikácie
  + filter pre výber klasifikácie
  + sumarizácia za klasifikáciu