7.80.927 10.11.2017
UČTOVNÝ DENNÍK
- účtovná závierka podnikateĺských subjektov
  - aktualizácia textov v nemeckom jazyku

SKLADOVÉ KARTY
- Export EAN kódov balení ( pre Bartech )
- prepočet skladových cien podľa pohybov
  - presunutá otázka na prepočet predajnych cien
- detail karty
  - zmena ukladania názvu obrázku podľa nastavenia ( pôvodný názov / podľa čísla karty )

OBJEDNÁVKY PRIJATÉ
- vytváranie objednávky vydanej
  - ak položka obsahuje číslo skladovej karty - do vydanej objednávky preberie skladovú cenu
7.80.926 3.11.2017
UČTOVNÝ DENNÍK
- účtovná závierka podnikateĺských subjektov
  - aktualizácia textov v anglickom jazyku
7.80.925 24.10.2017
SKLADOVÉ KARTY
- výber obrázkov pre detail karty - zmena ukladania podľa čísla karty

SKLADOVÉ POHYBY
- preberanie položiek z objednávok
  - nastavenie stavu objednávky a jej položiek podľa počtu vybavených MJ
7.80.924 18.10.2017
FAKTÚRY VYDANÉ
- zrýchlenie preberania adresy do faktúry pri zobrazení neuhradených faktúr zvolenej adresy

PRÍKAZY NA ÚHRADU
- aktualizácia SEPA XML pre Fio a Prima banku
7.80.923 10.10.2017
UČTOVNÝ DENNÍK
- priebežná účtovná závierka
  - úprava výpočtu ak začiatok obdobia výkazu je neskôr ako začiatok účtovného obdobia
    ( tzv. mesačná priebežná závierka )

FAKTÚRY VYDANÉ
- nová predloha výstupnej zostavy Faktúra
  072 Faktúra - všestranná s QR

SKLADOVÉ KARTY
nastavenie - pridanie popisu predajných cien
- nová funkcia pre zobrazenie marže a maximálnej zľavy + bublinkový popis predajnych cien
- v editácii skladovej karty
  - doplnené bublinkové zobrazenie marže a maximálnej zľavy + zobrazenie popisu predajných cien

SKLADOVÉ POHYBY
- mazanie zloženej / zreťazenej karty z položiek skladového pohybu
  - doplnená otázka na zmazanie položiek danej karty
7.80.922 22.9.2017
Údržba dát - Nulovanie dát
- Skladové karty a pohyby
  - doplnenie automatického zálohovania dát pred nulovaním a automatickej optimalizácie dát po nulovaní
7.80.921 22.9.2017
Doplnenie kompatibility s novou Web stránkou
- sťahovanie manuálov, doplnkov a aktualizácií

FAKTÚRY PRIJATÉ
- nová predloha výstupnej zostavy Zoznam faktúr
  025 Zoznam prijatých faktúr (VS, doklad úhrady)

Import dát
- z formátov PHC, DBF a TXT
  - podpora staršiehio fotmátu importu - bez aktualizácie údajov adresy
7.80.920 22.9.2017
Agenda DPH
- režim DPH po úhrade
  - úprava prípravy dát pre zostavu zoznam DPH dokladov - pre agendy Ostatných pohľadávok a záväzkov

Export / Import dát
- formát XML
  - doplnená podpora reimportu adries
  - doplnenie exportu adries o IBAN, SWIFT

Sklad
- úprava prepočtu recyklačného poplatku ak je menší ako 1 cent
7.80.919 9.8.2017
Import dát
- z formátov PHC, DBF a TXT
  - parameter pre aktualizáciu adries pri importe + aktualizácia údajov adresy ak už IČO existuje
  - ukladanie reportu do txt súborov

SKLAD
-  číselník recyklačných poplatkov doplnený rýchle hľadanie a triedenie podľa popisu a čiastky
7.80.917 21.7.2017
FAKTÚRY VYDANÉ
- úprava predlôh výstupnej zostavy Faktúra :
  061 - Faktúra - všestranná (v Angl. jazyku)
  063 - Faktúra s odpočtom záloh ( sumarizačná v Angl. jazyku )

KNIHA MAJETKU
- výstupná zostavy Zoznam majetku rozšírená o načítanie spôsobu triedenia z predlohy

SKLADOVÉ POHYBY
- povolenie funkcie medziskladového presunu aj pre výdajku vytvorenú inventúrou