8.70.1099 24.3.2023
ÚČTOVNÝ DENNÍK
- Neziskové organizácie - úprava nadefinovania výkazu Účtovnej závierky NÚJ
8.70.1098 17.3.2023
ÚČTOVNÝ DENNÍK
- Neziskové organizácie - Účtovná závierka NÚJ ( Príloha k opatreniu č. MF/011079/2021-74 )
8.70.1097 27.2.2023
Verzia 8.70.1097

FAKTÚRY PRIJATÉ
- funkcia Opravného dokladu - pridaný prepočet pre čiastočný odpočet DPH v pôvodnej faktúre

OSTATNÉ ZÁVÄZKY
- nová funkcia pre pridanie Opravného dokladu pre záväzok 100 dní po splatnosti
8.70.1096 17.2.2023
FAKTÚRY PRIJATÉ
- prepracovanie funkcie pre pridanie Opravného dokladu
  - napočítanie základu pre KV DPH časť C2
8.70.1095 10.2.2023
FAKTÚRY PRIJATÉ
- nová výstupná zostava Opravný doklad
8.70.1094 6.2.2023
FAKTÚRY PRIJATÉ
- nová funkcia pre pridanie Opravného dokladu pre faktúru 100 dní po splatnosti

EDITOR FORMULÁROV DANE Z PRÍJMU
- nové tlačivo za rok 2022
  - daň z príjmu pre FO
8.70.1093 16.1.2023
EDITOR FORMULÁROV DANE Z PRÍJMU
- nové tlačivo za rok 2022
   - daň z príjmu pre PO
8.70.1091 2.1.2023
SKLAD
- podpora 10% DPH pre Gastro - možnosť zmeny sadzby DPH v položke skladovej výdajky

KNIHA JÁZD
- nové sadzby stravného platné od 01.01.2023
8.60.1088 16.11.2022
EDITOR FORMULÁROV DANE Z PRÍJMU
- nové tlačivá za rok 2022
  - daň z motorových vozidiel
  - Poznámky k Účtovnej závierke
8.60.1087 14.11.2022
PEŇAŽNÝ DENNÍK
- zjednodušenie editácie zaúčtovania úhrad zaokrúhľovacích rozdielov dokladov