5.77.003 24.5.2018

Doplnenia a vylepšenia v súvislosti s GDPR

Kryptovanie záloh účtovných dát
Je ho možné použiť napríklad v prípadoch, keď je súbor so zálohou potrené odoslať e-mailom, alebo prostrenícvom verejne prístupného úložiska súborov. Šifrovanie je urobené štandardným algoritmom AES s odvodením klúčom pomocou funkcie PBKDF2.
Kryptovanie výplatných lístkov v mzdách
Pri zasielaní výplatných lístkov e-mailom je možné zašifrovať PDF súbor heslom, ktoré má každý zamestnanec uložené v personalistike.
Prístupové práva
V náväznosti na prichádzajúce nariadenie boli pridané do funkcií nové práva pre prácu s adresami a niektorými funkciami, ktoré by sa mohli týkať GDPR nariadenia..
Logovanie zmien
Pre možné zdokumentovanie zásahov do adries, alebo spustenie niektorých funkcií sa do firemného logu ukladajú niektoré nové informácie.
Vlastnosti adries
Je možné stanoviť a vybrať do adresy určitú GDPR vlastnosť, alebo udalosť, ktorú adresa obsahuje, alebo nadobúda. Nastavením príslušných filtrov je potom možné pracovať s vybranými adresami. Niektoré vlastnosti sú už preddefinované.
Anonymizácia adresy
U aktuálnej, alebo vybraných adries sa vykoná zmazanie vybraných údajov.
Anonymizácia dát
Pre prácu s celou databázou je možné anonymizovať ako adresy, tak evidenciu kontaktov a agendu miezd.
5.76.004 10.5.2018

Modul Majetok

Teraz je možné modul Majetok použiť aj pre výpočet odpisov za hospodárské roky, teda účtovné obdobie, ktoré sa nezhoduje s kalendárnym rokom.

5.76.002 11.4.2018

Modul Účtovný denník

Podpora Neziskových organizácií.

5.75.002 29.3.2018

Autonomný režim

Autonomný režim bol rozšírený o príkazy EXPFV0 a EXPFV1 exportujúce faktúry vydané a EXPFP0 a EXPFP1 exportujúce faktúry prijaté.

5.74.005 15.3.2018

Modul Účtovný denník

Funkcie - Ročný prevod - nová voľba Zmazanie ARCHívnych zápisov umožňujúca odstránenie zápisov v zadanom rozsahu.

Modul Faktúry

Import vo formáte XML MRP-K/S ver. 2.0 - profily pre import rozšírené o prepínač Importovať úhrady.

Import faktúr vo formáte Stormare 2.x (voliteľný doplnok) - profil rozšírený o možnosti konverzie Členenia DPH vo Stormware na Typy DPH v MRP-K/S.

5.74.003 1.3.2018

Faktúry vydané

Nový typ položky 'X' - Prenos daň. povinn. par. 69 odst.12 pís a) až e)

5.73.002 14.2.2018

Modul DPH

Drobné optimalizácie výpočtu kontrolného výkazu v suvislosti so stavebnými prácami.

Modul Denník (Účetnictví)

Výstupy - Súvaha, výsledovka, Cash flow - výkazy je možné tlačítkom Uzávierka uzavrieť a tak zabrániť nechceným opravám.

Modul MALOOBCHOD - dotykové rozhranie

Rozšírenie funkcionality o panel najčastejšich používaných kariet (panel tovarov).

5.73.001 12.2.2018

Editor formulárov dane

Daň z príjmu fyzických osôb za rok 2017.
Daň z príjmu právnických osôb za rok 2017.
Poznámky k Účtovnej závierke za rok 2017.

Modul DPH

Nový výkaz DPH2018 platný od 1.1.2018.

5.71.001 22.1.2018

Nový typ DPH 85

Zadávanie dokladov od 1.1.2018 s položkami, kde sa ruší limit „ 5000 EUR“.

5.70.001 11.1.2018

Program obecne

Bola uvolnená beta verzia CommandLine režimu.

Editor formulárov dane

Daň z motorových vozidiel za rok 2017.

Modul Skladové karty

V module Funkcie/Evidencia inventúr je urobená úprava načítania inventúr z aplikácie "Mobilný skladník" pomocou profilov a bolo zriadené nové právo pre toto načítanie.

Modul Skladové karty, pohyby a evidencia adries

Pre spoluprácu s aplikáciou "Mobilný skladník" bolo v nastavení skladových terminálov doplnené nastavenie pre spoluprácu so synchronizátorom dát mobilného skladníka.

Modul Adresy

V rámci príprav na GDPR bola pre väčšiu kontrolu nad adresami zavedené práva pre export adries do aplikácii "Mobilný skladník" a "Turbofaktúra.sk".

Modul Skladové pohyby

V nastavení je možné vypnúť prenos poslednej zadanej zľavy na nový riadok skladového pohybu.