5.70.001 11.1.2018

Program obecne

Bola uvolnená beta verzia CommandLine režimu.

Editor formulárov dane

Daň z motorových vozidiel za rok 2017.

Modul Skladové karty

V module Funkcie/Evidencia inventúr je urobená úprava načítania inventúr z aplikácie "Mobilný skladník" pomocou profilov a bolo zriadené nové právo pre toto načítanie.

Modul Skladové karty, pohyby a evidencia adries

Pre spoluprácu s aplikáciou "Mobilný skladník" bolo v nastavení skladových terminálov doplnené nastavenie pre spoluprácu so synchronizátorom dát mobilného skladníka.

Modul Adresy

V rámci príprav na GDPR bola pre väčšiu kontrolu nad adresami zavedené práva pre export adries do aplikácii "Mobilný skladník" a "Turbofaktúra.sk".

Modul Skladové pohyby

V nastavení je možné vypnúť prenos poslednej zadanej zľavy na nový riadok skladového pohybu.

5.69.007 24.11.2017

Fiškálny modul AXIS Custom

Podpora fiškálneho modulu.

Modul maloobchod

Pri pridávaní položky na paragón, je možné zobrazovať jej zisk.

5.69.005 22.11.2017

Kontrolny výkaz

Optimalizácia exportu dodatočného KV do XML.

Modul Faktúry

Zmeny v exporte/importe dokladov vo formáte XML MRP-K/S verzia 2.0.

Modul Majetok

Pri zaúčtovaní odpisov je možné do textu účtovného zápisu voliteľne prenášať miesto názvu triedy predmetu jej dlhý popis.

5.69.001 8.11.2017

Fiškálny modul Upos - FP-T88US M2

Podpora fiškálneho modulu.

Modul Faktúry

Ostré, produkčné nasadenie exportu/importu dokladov vo formáte XML MRP-K/S verzia 2.0. Zmeny v importnom balíčku iDoklad - podpora tzv. "stránkovania".

Modul Ostatné pohľadávky / Ostatné záväzky

Export/import dokladov vo formáte XML MRP-K/S verzia 2.0.

Modul Údržba

Do zálohovania dát bola pridaná možnosť vytvárať šifrované súbory záloh.

5.68.003 25.10.2017

Modul Maloobchod

Rozhranie pre dotykové ovládanie.

5.68.002 18.10.2017

Modul Účtovný denník

Číselník Účtovných predkontácii rozšírený o funkciu Import predkontácií z inej firmy/roku.

5.68.001 5.10.2017

Modul Účtovný denník

Parametre zaúčtovania - Vložiť do textu zaúčtovania (riadky so zákl. dph) - rozšírené o možnosť Číslo dokladu + Názov firmy z adresy.

Modul Mzdy

Ďalšie výkazy a hlásenia - boli rozšírené o evidenciu Pracovných zmlúv.

5.67.001 7.9.2017

Modul Faktúry, pohľadávky, záväzky

Zoznam úhrad - doplnená funkcia Oprava dátumu úhrady Ctrl+D.

Obecné

Boli urobené úpravy pri používaní filtrov

Kurzové lístky

Bola prepracovaná agenda načítanie kurzových lístkov z internetu.

Modul Faktúry

Faktúry vydané - Funkcie - Import faktúr z Money. Nový importný balíček umožňujúci importovať faktúry vydané zo systému Money S3.

Modul Drobný majetok

Pridaná možnosť evidovať prílohy ku karte drobného majetku.

5.65.003 1.8.2017

Modul Sklad

V Nastavenie - Sklad - Ďalšie parametre je možné zapnúť Indikáciu prekročeného nastavenia minima, maxima.

5.65.001 28.6.2017

Modul Bankové výpisy

Rozšírenie možností Profilov pre automatické párovanie.

Modul Maloobchod

Funkcie - úhrada faktúry tretej strany bez väzby na evidenciu faktúr.