MRP - Vizuálny účtovný systém

MRP - Vizuálny účtovný systém

Všetky ceny v tomto cenníku sú uvádzané bez DPH.

Základná

verzia

Multi

verzia

Sieťová

verzia

Multiverzia

sieťová

XXL

Popis verzií

MRP-SILVER


399 €

Objednať

MRP-GOLD


599 €

Objednať

Mzdy a personalistika

59,50 €
99,16 €
199,16 € - -

389,15 €

Objednať

Jednoduché účtovníctvo

39,83 €
66,39 €
132,77 € 149,58 € 182,35 € Objednať

Jednoduché účtovníctvo + Sklad

49,91 €
83,19 €
165,55 € 215,97 € 282,35 € Objednať

Daň z príjmu fyzických osôb

16,81 € 16,81 € 16,81 € 16,81 € Objednať

Podvojné účtovníctvo

79,66 €
132,77 €
232,77 € 331,93 € 381,51 € Objednať

Podvojné účtovníctvo + Sklad

99,33 €
165,55 €
265,55 € 415,13 € 464,71 € Objednať

Daň z príjmu právnických osôb

16,81 € 16,81 € 16,81 € 16,81 € Objednať

Fakturácia

33,78 €
56,30 €
- 115,97 € - Objednať

Evidencia majetku

39,83 €
66,39 €
109,24 € 129,41 € 165,55 € Objednať

Sklad

39,83 €
66,39 €
105,88 € 126,05 € 182,35 € Objednať

Maloobchod

70,09 €
116,81 €
- - - Objednať

Reštaurácia

59,69 €
99,49 €
- 331,93 € - Objednať

Komunikačný softvér k fiškálnemu modulu

16,81 € 16,81 € 16,81 € 16,81 € Objednať

Výroba a kalkulácie

- - 331,93 € 464,71 € Objednať

Kniha jázd

29,75 €
49,58 €
116,81 € 100,00 € 165,55 € Objednať

Pošta

29,75 €
49,58 €
- 100,00 € 199,17 € Objednať
  • V cene programu je jedna licencia na jeho vlastné používanie na jednom PC a manuál, nie je v nej zahrnuté školenie ani inštalácia.
  • Demoverzie programov si môžte zdarma stiahnuť cez Sťahovanie - Demoverzie, alebo objednať CD – kompletný softvérový balík všetkých ponúkaných demoverzií MRP® programov, ktorý zasielame poštou.
  • MRP - Company s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu cien programového vybavenia.
Copyright ©2018 MRP-Company. Všetky práva vyhradené.

Hľadanie