MRP - Vizuálny účtovný systém

MRP - Vizuálny účtovný systém

Všetky ceny v tomto cenníku sú uvádzané bez DPH.

Základná

verzia

Multi

verzia

Sieťová

verzia

Multiverzia

sieťová

XXL

Popis verzií

MRP-SILVER


399 € Objednať

MRP-GOLD


599 € Objednať

Mzdy a personalistika

74,37 €
99,16 €
149,37 €
199,16 €
- - 291,86 €
389,15 €
Objednať

Jednoduché účtovníctvo

49,79 €
66,39 €
99,58 €
132,77 €
112,18 €
149,58 €
136,76 €
182,35 €
Objednať

Jednoduché účtovníctvo + Sklad

62,39 €
83,19 €
124,16 €
165,55 €
161,98 €
215,97 €
211,76 €
282,35 €
Objednať

Daň z príjmu fyzických osôb

16,81 € 16,81 € 16,81 € 16,81 € Objednať

Podvojné účtovníctvo

99,58 €
132,77 €
174,58 €
232,77 €
248,95 €
331,93 €
286,13 €
381,51 €
Objednať

Podvojné účtovníctvo + Sklad

124,16 €
165,55 €
199,16 €
265,55 €
311,35 €
415,13 €
348,53 €
464,71 €
Objednať

Daň z príjmu právnických osôb

16,81 € 16,81 € 16,81 € 16,81 € Objednať

Fakturácia

42,23 €
56,31 €
- 86,98 €
115,97 €
- Objednať

Evidencia majetku

49,79 €
66,39 €
81,93 €
109,24 €
97,06 €
129,41 €
124,16 €
165,55 €
Objednať

Sklad

49,79 €
66,39 €
79,41 €
105,88 €
94,54 €
126,05 €
136,76 €
182,35 €
Objednať

Maloobchod

87,61 €
116,81 €
- - - Objednať

Reštaurácia

74,62 €
99,49 €
- 248,95 €
331,93 €
- Objednať

Komunikačný softvér k fiškálnemu modulu

16,81 € 16,81 € 16,81 € 16,81 € Objednať

Výroba a kalkulácie

- - 248,95 €
331,93 €
348,53 €
464,71 €
Objednať

Kniha jázd

37,19 €
49,58 €
87,61 €
116,81 €
75 €
100 €
124,16 €
165,55 €
Objednať

Pošta

37,19 €
49,58 €
- 75 €
100 €
149,38 €
199,17 €
Objednať
  • V cene programu je jedna licencia na jeho vlastné používanie na jednom PC a manuál, nie je v nej zahrnuté školenie ani inštalácia.
  • Demoverzie programov si môžte zdarma stiahnuť cez Sťahovanie - Demoverzie, alebo objednať CD – kompletný softvérový balík všetkých ponúkaných demoverzií MRP® programov, ktorý zasielame poštou.
  • MRP - Company s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu cien programového vybavenia.
Copyright ©2017 MRP-Company. Všetky práva vyhradené.

Hľadanie