MRP - Vizuálny účtovný systém

MRP - Vizuálny účtovný systém

Všetky ceny v tomto cenníku sú uvádzané bez DPH.

Základná

verzia

Multi

verzia

Sieťová

verzia

Multiverzia

sieťová

XXL

Popis verzií

MRP-SILVER


399 €

Objednať

MRP-GOLD


599 €

Objednať

Mzdy a personalistika

119,16 € 219,16 € - -

399,98 €

Objednať

Jednoduché účtovníctvo

74,16 € 144,98 € 164,16 € 199,98 € Objednať

Jednoduché účtovníctvo + Sklad

89,98 € 179,98 € 239,17 € 319,16 € Objednať

Daň z príjmu fyzických osôb

17,49 € 17,49 € 17,49 € 17,49 € Objednať

Podvojné účtovníctvo

144,98 € 254,98 € 364,98 € 389,16 € Objednať

Podvojné účtovníctvo + Sklad

179,98 € 289,98 € 454,98 € 499,98 € Objednať

Daň z príjmu právnických osôb

17,49 € 17,49 € 17,49 € 17,49 € Objednať

Fakturácia

58,98 € - 124,98 € - Objednať

Evidencia majetku

69,98 € 119,98 € 144,98 € 179,98 € Objednať

Sklad

41,99 €
69,98 €
119,98 € 144,98 € 189,98 € Objednať

Maloobchod

74,99 €
124,98 €
- - - Objednať

Reštaurácia

65,99 €
109,98 €
- 349,98 € - Objednať

Komunikačný softvér k fiškálnemu modulu

17,49 € 17,49 € 17,49 € 17,49 € Objednať

Výroba a kalkulácie

- - 364,98 € 499,98 € Objednať

Kniha jázd

54,98 € 129,98 € 149,98 € 179,98 € Objednať
  • V cene programu je jedna licencia na jeho vlastné používanie na jednom PC a manuál, nie je v nej zahrnuté školenie ani inštalácia.
  • Demoverzie programov si môžte zdarma stiahnuť cez Sťahovanie - Demoverzie, alebo objednať CD – kompletný softvérový balík všetkých ponúkaných demoverzií MRP® programov, ktorý zasielame poštou.
  • MRP - Company s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu cien programového vybavenia.
Copyright ©2019 MRP-Company. Všetky práva vyhradené.

Hľadanie