Internetový obchod

MRP - Internetový obchod

Internetový obchod je prevádzkovaný na nami spravovaných serveroch a je určený pre užívateľov aktuálnych verzií účtovného systému MRP - K/S, ktorí majú predplatené sťahovanie aktualizácií cez internet.
Všetky ceny v tomto cenníku sú uvádzané bez DPH.
   

Standard

Super

Maxi

Individuálny

Počet položiek

  300 1000 3000 od 3000

Objem dát

  300 MB 1000 MB 2000 MB od 2000 MB
Zriadovací poplatok   0 € 0 € 0 € 0 €

Cena za mesiac

 

4,99 €

9,99 €

19,99 €

Individuálna kalkulácia

    Objednať Objednať Objednať Objednať
Minimálne fakturačné obdobie sú 3 mesiace, pri objednávke na 1 rok 10% zľava

pozn.: Pre Vašu predstavu, náš e-shop, v ktorom ponúkame naše produkty, obsahuje približne 140 položiek a zaberá cca 8mb dát