MRP Evidencia majetku - nový samostatný program pre evidenciu majetku

Vážení úžívatelia MRP - Vizuálneho účtovného systému,

radi by sme Vás informovali, že sme uvolnili do distribúcie nový samostatný program Evidencia majetku, ktorý obsahuje: 

  - agendy Majetku, Drobného majetku, Cenín a Adries
  - evidenciu technických zhodnotení, prerušení odpisov, daňových a účtovných odpisov
  - zodpovedajúce výstupné zostavy

Užívatelia, ktorí mali zakúpený pôvodný program Evidencia majetku, si ho môžu aktualizovať podľa podmienok uvedených v cenníku.

V prípade, že používate pomocnú Knihu majetku, ktorá je súčasťou Vášho účtovníctva (Jednoduché alebo Podvojné účtovníctvo) máte možnosť rozšírenia o Doplnkový modul pre knihu majetku MajetokPLUS, ktorý naviac obsahuje:

  - evidencia účtovných odpisov
  - výstupná zostava Zoznam účtovných odpisov
  - import dát zo staršej verzie programu Evidencia majetku