MRP Mzdy a personalistika - Štátna pomoc (odvodová úľava) pre zamestnávateľov - potravinárov

Vážení úžívatelia,

radi by sme Vás informovali, že od aktuálnej verzie 7.11.014 je zapracovaná: 

Štátna pomoc (odvodová úľava) pre zamestnávateľov - potravinárov

  • Do výpočtu sociálneho poistenia vo mzde je doplnené uplatnenie odvodovej úľavy pre zamestnávateľov - potravinárov.
  • Upravené generovanie príkazov na úhradu - od platby sociálneho poistenia je odpočítaná predmetná odvodová úľava.
  • Výkazy do Sociálnej poisťovne sú bez zmeny, uvádza sa plné poistné, bez úľavy.

Pripravili sme pre Vás aj FAQ - https://faq.mrp.sk/632, v ktorej nájdete podrobné informácie o výpočte odvodovej úľavy.