MRP Mzdy a personalistika - nová verzia prináša Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2022

Vážení úžívatelia,

radi by sme Vás informovali, že od aktuálnej verzie 7.11.005 je zapracované: 

Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2022

  • Aktualizované generovanie dát a doplnený, XML formát, verzia 2022 Hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti.
  • Pre potreby tlače, či generovania PDF formátu Hlásenia o vyúčtovaní dane doplnené, Finančnou správou vydané, PDF predlohy hlásenia a potvrdenie o podaní hlásenia.