MRP - Vizuálny účtovný systém - aktuálna verzia prináša výkaz Účtovnej závierky pre Neziskovú účtovnú jednotku platný od r.2022

Vážení úžívatelia,

radi by sme Vás informovali, že od aktuálnej verzie 8.70.1098 je v Podvojnom účtovníctve zapracované: 

Agenda - ÚČTOVNÝ DENNÍK
Pre neziskové organizácie - Účtovná závierka NÚJ ( Príloha k opatreniu č. MF/011079/2021-74 ), ktorá obsahuje:
- vzor výkazu
- predloha : 003 Účtovná závierka NUJ (od 01.01.2022)
- export do XML, ktorý je možné načítať na portáli FS

Pre správny výpočet výkazu NUJ je nutné mať :
- nedefinované stredisko (alebo viac stredísk) pre Hospodársku / Zdaňovanú činnosť.
- vo výpočte nastavený filter stredísk pre túto činnosť.

Uvedený filter slúži na rozdelenie toho, čo patrí do hlavnej a čo do hospodárskej činnosti.
Pokiaľ subjekt neúčtuje nič na hospodársku činnosť, je nutné do filtra stredísk uviesť neexistujúce stredisko (napr. XYZ).

Copyright ©2023 MRP-Company. Všetky práva vyhradené.

Hľadanie