Účtovný systém MRP-K/S - nová verzia prináša výpočet RZD 2022 a funkciu vytvorenia OD 100 dní po splatnosti

Vážení úžívatelia,

radi by sme Vás informovali, že od aktuálnej verzie 6.50.001 je zapracované: 

Modul Mzdy

  • Aktualizovaný výpočet ročného zúčtovanie dane za zdanovacie obdobie 2022

Modul Faktúry prijaté, Ostatné záväzky, Interné doklady

Faktúry prijaté/Ostatné záväzky - Funkcie - Opravný doklad 100 dní po splatnosti (Interný doklad) - bola pridaná funkcionalita na vytváranie opravných dokladov ktorá vygeneruje do knihy interných dokladov - opravný doklad.

Interné doklady - Funkcie - Opravný doklad k opravnému dokladu (100 dní po splatnosti) - bola pridaná funkcionalita na vytváranie opravných dokladov k opravným dokladom - 100 dní po splatnosti.

Bližší popis - Opravné doklady 100 dní po splatnosti.

Copyright ©2023 MRP-Company. Všetky práva vyhradené.

Hľadanie