MRP - Vizuálny účtovný systém - Reštaurácia, Maloobchod a Sklad podporujú 10% DPH pre gastro sektor

Nové distribučné verzie MRP Vizuálneho účtovného systému - Sklad, MaloobchodReštaurácia podporujú nastavenie zníženej 10% DPH pre gastro sektor.

Ako nastaviť a používať zníženú 10% DPH v programe MRP - Reštaurácia nájdete v tejto FAQ - https://faq.mrp.sk/621

Copyright ©2023 MRP-Company. Všetky práva vyhradené.

Hľadanie