MRP - Vizuálny účtovný systém - skenovanie pokladničných dokladov pomocou QR kódov ScannerPLUS

Nová verzia 8.60.1085 MRP Vizuálneho účtovného systému prináša možnosť zakúpenia rozšíreného Doplnkového modulu pre skenovanie pokladničných dokladov s QR kódom ScannerPLUS. Tento modul obsahuje naviac oproti základnému modulu, možnosť exportovať a importovať pokladničné doklady z hromadného skenovania.

Doplnkový modul pre skenovanie pokladničných dokladov s QR kódom ScannerPLUS je v cene 59,90 € + DPH

Na skenovanie pokladničných dokladov môžete použiť:

 - bezplatnú webovú aplikáciu https://scanner.mrp.sk/ určenú pre všetky mobilné zariadenia a zariadenia s webkamerou ako napr. notebook,PC

 - bezplatnú mobilnú aplikáciu MRP-Scanner pre smartfóny s OS ANDROID

 - nami dodávaný ručný scanner QR kódov v cene 63,90 € + DPH

Bližšie informácie aj samotný návod na používanie nájdete v tejto FAQ.

Copyright ©2023 MRP-Company. Všetky práva vyhradené.

Hľadanie