Mzdy a personalistika - Daňový bonus na dieťa od 1. 7. 2022

Važení používatelia programu MRP Mzdy a personalistika,

od 1.7.2022 nadobúda účinnosť Zákon o financovaní voľného času dieťaťa, ktorý prináša aj novelu zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu, v ktorom upravuje podmienky a výšku daňového bonusu od 1.7.2022 a od 1.1.2023.

Predmetná zmena sa týka jednak výšky daňového bonusu ale najmä princípu výpočtu, ktorý je značne komplikovaný. Z tohto dôvodu bude v programe MRP Mzdy a personalistika prepracovaný výpočet daňového bonusu.

Aktuálizácie s novým výpočtom DB sú dostupné v distribúcii od verzie programu 7.09.001.

Copyright ©2022 MRP-Company. Všetky práva vyhradené.

Hľadanie