Dôležité informácie k zaokrúhľovaniu hotovostných platieb v MRP softvéroch s účinnosťou od 1.7.2022

Vážení úžívatelia,

nakoľko sa blíži termín platnosti novely zákona odkaz zaokrúhľovania hodnoty nákupov na obmedzenie obehu 1 a 2 centových mincí s účinnosťou od 1.7.2022, skrátene zaokrúhľovanie hotovostných platieb na 5 centov, bolo potrebné z našej strany upraviť komunikáciu s jednotlivými e-Kasami a fw našej MRP e-Kasy 8000.

Nové legislatívne zmeny a komunikácia s jednotlivými e-Kasami budú do programov zapracované postupne prostredníctvom aktualizácií cez internet, preto dopočujeme aby ste mali predplatené aktualizácie cez internet a softvér priebežne aktualizovali.

Prehľad doposiaľ zapracovaných zmien s popisom funkčnosti a ukážkami nájdete v tejto FAQ:
FAQ 608 - Podpora zaokrúhľovania hotovostných platieb v MRP softvéroch

Copyright ©2022 MRP-Company. Všetky práva vyhradené.

Hľadanie